Články

Podpora fotbalové mládeže v roce 2014

Podpora fotbalové mládeže v roce 2014
Okresní fotbalový svaz Uherské Hradiště

 A/.  Programy:

 1. Český pohár žáků ročník 2014-2015
 2. Sportovně talentovaná mládež – Kempy
 3. Organizace turnajů mládeže
 4. Úhrada nákladů na rozhodčí

Program I - Český pohár žáků ročník 2014-2015

budou oceněny kluby, které se zúčastní II. ročníku Českého poháru žáků OFS Uherské Hradiště a umístí se v konečném pořadí na 1. až 8. místě. Družstva umístěnána 5. až 8. místě obdrží věcné odměny, družstva umístěná na 1. až 4. místě obdrží finanční prostředky.  

 

Program II - Sportovně talentovaná mládež – Kempy

bude podpora spočívat v úhradě  nákladů týkající se organizace kempů. Stanovené finanční prostředky budou proplaceny organizátorům kempů na základě předložených originálů faktur, resp. dokladů za:

 1. nájmy sportovišť, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení kempů,
 2. cestovné, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy, za dopravu osob a materiálu

Program III - Organizace turnajů mládeže

bude podpora spočívat v úhradě nákladů týkající se organizace turnajů v kategoriích přípravek, žáků a dorostu. Stanovené finanční prostředky budou zaslány organizátorům turnajů na základě předložených kopií faktur, resp. dokladů za:

 1. nájmy sportovišť, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení turnajů,
 2. stravování účastníků turnajů, včetně nákladů na zkvalitnění stravy,
 3. poháry, medaile, diplomy

 

Program IV - Úhrada nákladů na rozhodčí

bude podpora spočívat v částečné úhradě nákladů na rozhodčí řídící utkání okresního přeboru žáků a okresní soutěže žáků.
Částečná úhrada bude fotbalovým klubům zaslána po skončení jarní a podzimní části soutěží na základě zaslaného vyúčtování nákladů za paušál a cestovné rozhodčích.

B/.  Termíny podání žádostí

Termíny u programů I. a II. jsou sledovány OFS Uherské Hradiště.

V programu III - Organizace turnajů mládežezašlou organizátoři turnajů žádosti o příspěvky na turnaje organizované

 1. v období od vyhlášení programu do 31.7.2014 v termínu do 30.4.2014
 2. v období od 1.8.2014 do 31.12.2014 v termínu do 31.10.2014

Žádost musí být zaslána před konáním turnaje.

V programu IV - Úhrada nákladů na rozhodčí zašlou fotbalové kluby žádosti na částečnou úhradu nákladů na rozhodčí

 1. za jarní část soutěžního ročníku 2013-2014 do 30.6.2014
 2. za podzimní část soutěžního ročníku 2014-2015 do 31.10.2014

 

C/.  Vzory žádostí (viz. přílohy)

Adresa OFS

Okresní fotbalový svaz
Uh. Hradiště

Růžová 436
686 01 Uh. Hradiště

Tel.: 603 977 677
Email: ofsuh@atlas.cz

IČ: 22880283

č.ú.: 2270332389/0800

Partneři OFS

Hledat

Najdete nás:

Reklama

Free business joomla templates