Články

Dotační program OFS - Podpora mládežnických turnajů

VV OFS Uherské Hradiště vyhlašuje pro rok 2016 dotační program na podporu pořádání mládežnických turnajů.

Program je rozdělen do 2. etap:
I. etapa - 1. 1. 2016 - 30. 6. 2016; termín podávání žádostí do 31. 3. 2016
II. etapa - 1. 7. 2016 - 31. 12. 2016; termín podávání žádostí do 30. 9. 2016

K žádosti (ke stažení na webu www.ofsuh.cz) je třeba přiložit propozice turnaje a podrobný rozpočet (příjmy i výdaje). Dle tohoto rozpočtu navrhne hospodářská komise OFS výkonnému výboru OFS výši dotace (proplacení některé z položek rozpočtu).

Výše úhrad je limitována rozpočtem OFS a je závislá od finančních prostředků, které OFS získá nad rámec plánovaného rozpočtu. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Adresa OFS

Okresní fotbalový svaz
Uh. Hradiště

Růžová 436
686 01 Uh. Hradiště

Tel.: 603 977 677
Email: ofsuh@atlas.cz

IČ: 22880283

č.ú.: 2270332389/0800

Partneři OFS

Hledat

Najdete nás:

Reklama

Free business joomla templates