Komuniké č.22 z 7. dubna 2015

  • VV OFS vzal na vědomí informaci předsedy STKo zahájení jarní části soutěžního ročníku 2014-15 a průběhu ČP OFS. Finále ČP se uskuteční 29.5.2014 na hřišti Širůch ve Starém Městě. Pověřil předsedu OFS jednáním s potenciálními sponzory.
  • VV OFS vzal na vědomí zajištění meziokresního turnaje talentované mládeže 22. 4. 2015 v Kroměříži a pověřil zajištěním okresní reprezentace členy komise mládeže Fraňka, Vlka a Gabriela.
  • VV OFS rozhodl o přípravě letního kempu talentované mládeže OFS, vytvořil pracovní skupinu ve složení Franěk, Vlk, Botek a Psotka a pověřil je zpracováním propozic kempu.   
  • VV OFS vzal na vědomí účetní uzávěrku za rok 2014 a odložil směrnici o odměnách funkcionářů a externích pracovníků po projednání hospodaření za I. čtvrtletí a nové verze rozpočtu na rok 2015.
  • VV OFS schválil nový Statut komise rozhodčích.
  • VV OFS zhodnotil průběh VH OFS, za neúčast na VH navrhl potrestat kluby podle RS čl.16, tab.2, bod 2.
  • VV OFS předal k projednání disciplinární komisi  kluby, které do termínu 7.4.2015 neuhradily pokuty za podzim 2014.  
  • VV OFS se seznámil s postupem zavádění tzv. Fotbalové revoluce, postup probíhá podle harmonogramu.
     

 

                                                                                        Výkonný výbor OFS
                                                                                        Uherské Hradiště

Adresa OFS

Okresní fotbalový svaz
Uh. Hradiště

Růžová 436
686 01 Uh. Hradiště

Tel.: 603 977 677
Email: ofsuh@atlas.cz

IČ: 22880283

č.ú.: 2270332389/0800

Partneři OFS

Hledat

Najdete nás:

Reklama

Free business joomla templates