Úvod

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 23 ze dne 16. února 2017

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 23 ze dne 16. února 2017

 1. Zprávy sekretariátu OFS

 

Upozorňujeme oddíly a členy FAČR, kteří nejsou registrováni v oddílech na nutnost úhrady členství FAČR na rok 2017, pro nárok na dotaci do 28.2.2017. Mládež do 18-ti let včetně a dospělí nad 70 let 100,- Kč, ostatní 200,- Kč

 

 1. Zprávy STK

 

KM upozorňuje, že dne 1.3.2017 v 16:00 hod. proběhne na 1.FC Slovácko (umělka) ,,TRÉNINKOVÝ DEN“ výběru OFS Uherské Hradiště, od 16:00 – 17:15 hod výběr U12 a U13 pak od 17:15 – 18:30 hod výběr U11 a mladší.

Nominace:

Soupiska OFS U11:

Podškubka Michal 06070813, Koníček Adam 06040119, Kremr Václav 06030485 (všichni Hluk) Benesík Martin, Ondrůch Samuel 06031219, Popelka Jan 06091350 (všichni Strání), Mach Filip 06070711, Zelený Ondřej 06031119, Bilavčík Michal 06110617 (všichni St.Město), Vlk Tobias 06040595, Bobčík Matyáš 06100359, Fibichr Štěpán 06100359, Fibichr Adam 06100359 (všichni Dolní Němčí), Krajča Max 06030291, Vlachynský Petr 06070011, Svoboda Petr 06020466 (všichni Kunovice), Důřil Tom 06070392, Gazdík Jan 07080267 (všichni Uh.Brod), Dvouletý Michal, Hoferek Tomáš (Nedakonice)

Oliva Alexandr (Topolná), Habaník (St.Hrozenkov)

 

Soupiska OFS U12:

Andrýsek Filip 05050280, Šimík Kryštof 05050248, Andrýsek Filip 05050280 (všichni Kunovice), Surý Štěpán 05090285 (Bojkovice), Helísek Matěj 05060805, Jurák Adam 05010753 (všichni Prakšice), Zlínský David 05080014 (Hluk), Straňák Vojtěch 05030133 (Nivnice), Zámečník Radim 05020328, Eliáš Dominik 05020849, Toth Sebastián 05060304 (všichni Strání), Paška Tadeáš 05110286, Popelka Marek 05070740, Straka Samuel 05090285 (všichni St.Město), Jahoda Karel 05060472, Daníček Ondřej 05031365 (všichni Uh.Brod), Kalík Filip, Malár Tomáš, Kovář Vojtěch (Bojkovice)

 

Soupiska OFS U13:

Sedláček Adam 04080102 (Babice), Karásek Matyáš 04041182, Rybárik Tadeáš 04051310 (Buchlovice), Pišoja Martin 04020734 (Hradčovice), Knap Štěpán 04020640 (Jarošov), Polášek Ondřej 04070142 (Nedachlebice), Kapsa David 04010592 (Nivnice), Kondla František 04020171 (Orel Uh.Brod), Daněk David 04020355, Pšurný Matěj 04020008 (Ostr.N.Ves), Dudák Ondřej 04031160, Kolaja Štěpán 04071077 (Osvětimany), Buráň Marek 04040045, Dlapa Jakub 04080201 (Prakšice), Červenka Jan 04120434 (Újezdec), Jurák Michal 04050002 (Újezdec), Kelíšek Lukáš 04051279 (Újezdec).

Trenér: Vlk Radomír, Vedoucí: Franěk Pavel

 

 1. Zprávy TMK

 

TMK upozorňuje zájemce o získání trenérské licence C, že KFS Zlín se rozhodl uspořádat mimořádný kurz v termínu 18. – 19. 3. 2017. Školení se uskuteční v přednáškové místnosti Zlínského KFS. Kapacita školení je max. 28 osob.

Kontakt: Zapletal Petr, tel. 605 251 704, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 1. Zprávy KR

 

Zimní seminář rozhodčích OFS Uherské Hradiště se uskuteční 11.března 2017 v Uh. Hradišti. Stávajícím rozhodčím bude zaslána pozvánka.

Zároveň KR zve do svých řad nové zájemce. Případní adepti se mohou přihlásit emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 1. Zprávy HK

 

Hospodářská komise OFS upozorňuje fotbalové kluby okresu, že mohou do 28.2.2017 podat žádost na aktivity programu vyhlášeného OFS "Mládež 2017" konané v období od 1.1.2017 do 31.7.2017. Bližší informace k programu "Mládež 2017" jsou na stránkách OFS

Programový dokument Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště na období 2017 – 21

Programový dokument Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště na období 2017 – 2021

Fotbalové soutěže   (garant František Miko)

Stabilizovat strukturu mistrovských soutěží dospělých, včetně ČP OFS mužů.

Zatraktivnit soutěže dorostu, aplikovat nové systémy a založit ČP OFS.

Mládež   (garant Pavel Franěk)

Rozšiřovat členskou základnu mládeže, především spoluprací se školami a obecními úřady, vytvářením společných družstev více klubů (obcí).                                                    

Zkvalitňovat okresní mládežnickou reprezentaci při Meziokresních turnajích talentované mládeže, organizovat zimní ligu žáků.

Systematicky připravovat mladé fotbalisty v klubech pod vedením kvalitních trenérů.

Trenéři   (garant Pavel Franěk)  

Provádět a zdokonalovat školení a doškolení trenérů licence „C“.

Systematicky vyhodnocovat povinnost klubů mít kvalifikované trenéry min. licence „C“ u družstev mužů a dorostu.

Vytvořit program výchovy trenérů pro mládež.

Rozhodčí  (garant František Miko)

Organizovat semináře rozhodčích s fyzickými prověrkami.

Náborovými akcemi zvýšit počet aktivních rozhodčích.

Vytvořit systém průběžného hodnocení rozhodčích.

Vnitřní organizace   (garant Čestmír Šátek)

Zpracovat novou organizační strukturu OFS s cílem zefektivnění práce kanceláře OFS a jednotlivých komisí OFS.

Zpracovat vnitřní ekonomický systém hospodaření OFS.

Servis pro kluby   (garant Čestmír Šátek)

Vytvořit „Servisní centrum fotbalu“ pro oblast ekonomiky, dotací a legislativy s cílem zajistit nezbytné služby pro kluby a prohloubit informovanost klubů.

Vnější spolupráce   (garant František Miko)

Rozvíjet spolupráci s obcemi okresu, 1. FC Slovácko, s týdeníkem DDK, KFS Zlín a dalšími subjekty.

Komuniké z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště ze dne 7.2.2017

Komuniké z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště ze dne 7.2.2017

 1. VV OFS schválil „Programový dokument VV OFS na období 2017-2021“ s konkrétní zodpovědností garantů za jednotlivé úseky. Dokument bude vyhodnocován min. jednou ročně ve výkonném výboru.
 2. VV OFS jmenoval do funkce předsedy komise rozhodčích pana Víta Ondráše a do funkce administrátora OFS pana Stanislava Travence.
 3. VV OFS schválil „Vnitřní ekonomický systém hospodaření OFS“, který obsahuje zásadní pravidla disponování s peněžními prostředky, pravidla nákupů zboží a služeb, pravidla o proplácení cestovních náhrad a pravidla odměňování. Současně uložil provést novou inventarizaci dlouhodobého majetku.
 4. VV OFS schválil „Rámcový rozpočet OFS na rok 2017“ s vyrovnanými výdaji a příjmy ve výši 709,0 tis. Kč.
 5. VV OFS se zabýval návrhy na udělení Ceny Václava Jíry a doporučil udělit cenu pro Pavla Žáka u příležitosti jeho životního jubilea.
 6. VV OFS prominul pokuty udělené minulým výkonným výborem za nesplnění povinnosti mít při všech utkáních mužů a dorostu kvalifikované trenéry. Současně nařizuje všem klubům nahlásit do zahájení jarní části soutěžního ročníku 2016-2017 trenéry s licencí „C“, resp. licencí vyšší u družstev mužů a dorostu. Nesplnění bude řešeno disciplinárně.
 7. VV OFS se seznámil s návrhem oboustranné spolupráce OFS a nově vzniklého Jarošovského pivovaru v oblasti propagace. Pro další dvoustranné jednání ustanovil komisi OFS.

Program Mládež 2017

Program Mládež 2017

 

Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště vyhlásil pro rok 2017 tzv. Program Mládež 2017.

Cílem programu je z vytvořené rezervy hospodaření OFS poskytnout fotbalovým klubům OFS Uherské Hradiště příspěvky na částečnou úhradu vzniklých nákladů při organizování tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže do dovršení juniorského věku.

 

 1. Použití příspěvku.

-          na organizaci náborových akcí za účelem vzniku družstva přípravek a žáků

-          na nově založené mládežnické družstvo

-          na pořízení sportovních potřeb pro nově založené mládežnické družstvo

-          na organizaci mládežnických kempů a turnajů

-          na vybavení pro nové rozhodčí

2. Podání žádosti na formuláři  (viz.příloha) elektronicky, resp. poštou v termínech.

a)    I. etapa - od 1.1. 2017 do 28.2.2017 na projekty, resp. aktivity (viz.bod 1)

       konané v období od 1.1.2017 do 31.7.2017

b)    II.etapa - od 1.3.2017 do 30.6.2017 na projekty, resp. aktivity (viz.bod 1)

       konané v období od 1.8.2017 do 31.12.2017

3. Vyhodnocení žádostí.  

 a)    I. etapa - do 31.3.2017 

b)    II.etapa - do 31.7.2017

 Po vyhodnocení žádostí budou FK seznámeny, která část nákladů projektu/aktivity jim

bude uznána a proplacena.

 4. Poskytnutí příspěvku.

 Podmínkou proplacení bude zaslání originálu příslušné faktury nebo dokladu. Na základě těchto dokladů bude FK zaslán příspěvek.

Příspěvek nebude poskytnut na projekty, resp. aktivity, které byly uskutečněny zpětně, tj. před podáním žádosti.

 

Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště

 

Žádost ke stažení zde

Výsledky voleb VH 2017

Valná hromada  OFS Uh. Hradiště si zvolila za Předsedu OFS

Františka Mika

Nový výkonný výbor bude pracovat ve složení:

Čestmír Šátek

Pavel Franěk

David Lukáš

Aleš Zlínský

Termínová listina - jaro 2017

Termínová listina - OFS UH - JARO 2017

Datum
Muži
Dorost
Žáci
Přípravky
ÚZM
OP
OS A,B
ZT A,B
OP 
OP
OS M A;B
OP A st.+ml.
OP B st.+ml.
OS P A
OS P B
OS P C
Ne 26.3.17
15:00
pohár OFS-čtvrtfinále + dohrávky
             
Ne 2.4.17
15:30
15
dohrávky
15
15
           
Ne 9.4.17
15:30
16
14
12
16
16
14
 
12
 
12
13
Ne 16.4.17
16:00
17
15
13
17
17
15
14
13
 
13
14
Ne 23.4.17
16:00
18
16
14
18
18
16
15
14
14
14
15
Ne 30.4.17
16:30
19
17
 
19
19
17
16
 
15
 
16
5.5.17
17:00
pohár OFS-semifinále + NT
             
Ne 7.5.17
16:30
20
18
N1
20
20
18
17
N1
16
N1
17
Ne 14.5.17
16:30
21
19
N2
21
21
19
18
N2
17
N2
18
Ne 21.5.17
16:30
22
20
N3
22
22
20
19
N3
18
N3
19
26.5.17
18:00
pohár OFS-finále
               
Ne 28.5.17
16:30
23
21
N4
23
23
21
20
N4
10
N4
20
2.6.17
17:00
NT
             
Ne 4.6.17
16:30
24
22
N5
24
24
22
11
N5
11
N5
21
Ne 11.6.17
16:30
25
12
N6
25
25
12
12
N6
10
N6
22
Ne 18.6.17
16:30
26
13
N7
26
26
13
13
N7
13
N7
12
         
3K
     
2x2K
3K
2K
3K
2K
ÚZM  Úřední začátek mužů 
ÚZD Úřední začátek dorostu  NE-2,5 hodiny před ÚZM
ÚZŽ Úřední začátek žáků - NE 10:00 
ÚZP Úřední začátek přípravky  SO 14:00 st. ; 15:00ml.
3 K - Tříkolový systém - ZT A,B - muži ; OS Přípr. A,B
POZOR !  ÚZM NEJSOU JEDNOTNÉ S KFS ???

Sdružený start družstev

1. Sdružený start hráčů lze uskutečnit za podmínek, že:

 1. se jedná o start hráčů nejvýše dvou klubů za jedno družstvo v mládežnické kategorii; Číst dál...

Povinnost vedení podvojného účetnictví v klubech.

Jak již bylo dříve upozorněno, vzhledem k novému způsobu čerpání dotací v roce 2016 formou klubových podúčtů zřízených v IS FAČR má nárok na čerpání dotace pouze ten členský klub FAČR, který v předmětném období vede „účetnictví“ (dříve známo pod pojmem „podvojné účetnictví“).  Aby dotace byla poskytnuta, garantuje tuto skutečnost klub Čestným prohlášením prostřednictvím IS FAČR, že „účetnictví“ vede.>

OFS Uherské Hradiště přijal výzvu FAČR pomoci těm klubům, které tuto podmínku nesplňují a nabízí možnou spolupráci v oblasti zajištění vedení „účetnictví“ za podmínky finančního podílení se klubu na nákladech OFS.

Pro zjištění skutečného stavu žádá OFS Uherské Hradiště kluby, které mají zájem o tuto spolupráci, aby zaslali na OFS Uherské Hradiště nejpozději do 31.5.2016 žádost (příloha). Po kompletizaci žádostí bude OFS informovat kluby o podrobnějších podmínkách.

Žádost

Náhradní Zápis o utkání

V případě, že selže technika a nebude možné pracovat se ZoU online, má domácí klub za povinnost mít přichystán náhradní ZoU (ke stažení na stránkách OFS). Tento zápis se vyplní ručně. Po utkání rozhodčí doplní všechny požadované skutečnosti, nechá jej podepsat administrátory (vedoucími družstev), sám jej podepíše a předá domácímu oddílu. Domácí oddíl má povinnost údaje z náhradního ZoU přenést do online verze, uvést důvod proč nedošlo k online ZoU standardním způsobem a náhradní ZoU doručit na OFS.

Dle poslední zprávy z FAČR bude po neděli vydán doprovodný materiál, kde bude upřesněno do kdy je třeba zadat ZoU do systému, jak vyplnit některé kolonky apod..

Náhradní Zápis o utkání ke stažení zde.

Archív článků

Adresa OFS

Okresní fotbalový svaz
Uh. Hradiště

Růžová 436
686 01 Uh. Hradiště

Tel.: 603 977 677
Email: ofsuh@atlas.cz

IČ: 22880283

č.ú.: 2270332389/0800

Reklama - tisk

Partneři OFS

Hledat

Najdete nás:

Reklama

Free business joomla templates