Vyúčtování dotace PROGRAM V – Organizace sportu – informace pro kluby

Vážení sportovní přátelé,

 na základě uzavřené dohody mezi FAČR a OFS obdržel OFS Uherské Hradiště neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 PROGRAM  V – Organizace sportu.  Jedná se o dotaci, která byla dle rozhodnutí FAČR rozdělena podle počtu členů k 28.2.2014.

 

Vzhledem k tomu, že příjemcem dotace je OFS, nemůžou být prostředky stanovené pro konkrétní klub poukázány přímo do klubů bez doložení potřebných dokladů.

 Prosím postupujte následovně:

 1.       V první příloze naleznete  „VZOR  FAKTURY“ (příloha č.1),  podle které Váš klub vystaví fakturu  na  OFS Uh.Hradiště.  Červeně  označené  doplňte   aktuálními  údaji.

2.       Částku  (výše  pro Váš klub),  která bude uvedena na faktuře naleznete v druhé příloze (příloha č.2).  Zde je seznam klubů našeho okresu a částky přidělené VV FAČR dle aktuálního stavu členské základny.

3.       K vyplněné faktuře přiložte kopie pokladních dokladů či faktur od 1.1.2014. Celkový součet těchto dokladů či faktur musí být stejný nebo o něco vyšší než částka, která byla pro Váš klub stanovena, a kterou uvedete na faktuře pro OFS. Vaše  originály  dokladů a tím automaticky přiložené kopie musí být viditelně označeny číslem  Rozhodnutí 502014-5-016-A. Takto neoznačené doklady nebudou uznány.

4.       Ve třetí příloze (příloha č.3) naleznete  pokyny, na co mohou být prostředky využity, tzn. jaké kopie dokladů můžete doložit  k vyplněné faktuře.

5.       Fakturu s kopiemi  pokladních dokladů či faktur doručte na OFS Uh. Hradiště, Růžová 436,  686 01  Uherské Hradiště  do  15.9.2014. V případě, že budou splněny podmínky tohoto dopisu a příloh, bude Vám dotace do 10ti dnů zaslána.

 

V případě dotazů se obraťte na OFS, nejlépe na e-mail:  ofsuh@atlas.cz .

S pozdravem

Ing. Čestmír Šátek

 

místopředseda OFS

Příloha č. 1 – Vzor faktury

Příloha č.2 – Výše dotace

Příloha č. 3 – Pokyny na co mohou být prostředky využity