Komuniké VV ze dne 1. 8. 2014

VV OFS schválil nominační  listinu rozhodčích pro podzimní část soutěžního ročníku 2014-2015 s připomínkami. Uložil komisi rozhodčích uskutečnit doplňovací testy pro rozhodčí, kteří se semináře nezúčastnili, především rozhodčí řídící utkání OP.

VV OFS zapracoval připomínky a schválil nový Rozpis soutěží OFS 2014-2015. Každý FK obdrží za poplatek dva výtisky. 

VV OFS vzal na vědomí návrh na vytvoření projektu Mentor-talent pro mladé začínající rozhodčí a rozhodl tento návrh rozpracovat.

VV OFS provedl částečné změny v komisi rozhodčích a v komisi disciplinární.

VV OFS se seznámil s vyhlášením Programu IV-MŠMT – Provoz a údržba sportovních zařízení na rok 2015 a vyzývá FK podat žádosti o neinvestiční dotaci do 4.9.2014 na ČUS okresu. Bližší podmínky jsou na stránkách FAČR. Současně se zabýval podporou OFS klubům, které nevedou podvojné účetnictví, které je podmínkou pro získání dotace.

VV OFS se seznámil se základní informací k problematice transformace Občanských sdružení na spolky, která je povinná pro TJ/SK, které jsou nyní občanskými sdruženími. Vzhledem k tomu, že celý proces je dosti komplikovaný bude OFS tuto transformaci průběžně sledovat a připraví metodickou pomoc.

                                                                                                          VV OFS Uherské Hradiště