Úřední zpráva č.6 ze dne 28.8.2014

1.     Zprávy sekretariátu

  • Na sekretariátu OFS jsou pro kluby a rozhodčí k vyzvednutí Rozpisy soutěží.
  • Pořádající oddíl je povinen do 30 minut po skončení utkání, které mělo začátek v úředně stanovenou hodinu, hlásit formou SMS tel. 603 977 677 nebo e-mailovou poštou na ofsuh@atlas.cz, výjimečně hlasovou poštou či na hlasovou schránku – výsledek, poločas a střelce branek. Ostatní výsledky se hlásí formou SMS či emailu do 1 hodiny po skončení utkání. Výsledky předehrávek a dohrávek zasílat e-mailem, SMS ihned po utkání.
  • Termín odevzdání podkladů na OFS pro zaslání dotace FAČR je 15.9.2014!!!

2.     Zprávy STK

2.1. Schválení výsledků

OP – Výsledky schváleny dle dodaných zápisů.

OS-A  – Výsledky schváleny dle dodaných zápisů.

OS-B  – Výsledky schváleny dle dodaných zápisů. 

3034      Březová – Komňa – nedohráno pro déšť; NT So 25.10. 14:00
3035      H. Němčí – Bánov – Bánov 100 Kč; nesprávné ID trenéra
3036      Boršice u Bl. – Strání B – výsledek schválen; Boršice u Bl.: 500 Kč nedostatečná pořadatelská služba, 400 Kč RS čl.16/3; Strání B : 400 Kč RS čl.16/3

ZT-A  – Výsledky schváleny dle dodaných zápisů.
4031      Tučapy – Uh. Ostroh B; Uh. Ostroh 100 Kč; nepředložení soupisky A družstva
4033      Podolí – Jalubí B; Jalubí 100 Kč RS čl.16/Tab2/8

ZT-B  – Výsledky schváleny dle dodaných zápisů.

OPD-A – Výsledky schváleny dle dodaných zápisů.
6032      Mistřice  – Zlechov; Mistřice 100 Kč RS čl.16/Tab2/8

OPD-B – Výsledky schváleny dle dodaných zápisů.
7033      Podolí – Vlčnov; Vlčnov 100 Kč RS čl.16/Tab2/8

2.2. Termínové změny
OS-B

3066

Záhorovice  –  Orel UB

Není vyjádření soupeře (Orel)

ZT-B

5043

Přečkovice – Rudice

Ne 31.8. 14:00

Rudice 400 Kč

5062

Přečkovice – Žítková

Ne 14.9. 14:30

Přečkovice 200 Kč

5102

Přečkovice – Hradčovice

Ne 12.10. 14:30

 
2.3. Různé
  • Upozornění: 31.8. probíhá v oblasti Jankovice – Košíky – Kudlovice Barum Rallye. Pozor na uzávěrky dopravy.

3.     Zprávy KM

3.1. Schválení výsledků

Výsledky schváleny na základě došlých zápisů.
OSŽ
9031      Sušice – Buchlovice; nedostatky v zápise – neuvedení počtu branek u střelců, HR Chramcov předán do KR
OPPS, OPPM
12036, 13036      D. Němčí – St. Město – schází zápis

3.2. Termínové změny
OPŽ

8051

Šumice – Uh. Ostroh

Ne 7.9. 11:00

OSP B

 

TJ Sokol Újezdec-Těšov; hrací čas : SO 14:00

 

Pohár žáků OFS – 1. kolo

PŽ1/2014

D. Němčí B – Prakšice

Pá 26.9. 16:30

PŽ2/2014

Bystřice/S. Loz – Havřice

Pá 26.9. 16:30

PŽ3/2014

Buchlovice – Uh. Ostroh

Pá 26.9. 16:30

PŽ4/2014

Nedachlebice – Jalubí

Pá 26.9. 16:30

PŽ5/2014

Traplice – Osvětimany

Pá 26.9. 16:30

3.3. Různé
  • Žádáme oddíly Hluk, Strání, aby se vyjádřili k hlášence Jiskry St. Město (OPPS, OPPM)

4.     Zprávy DK

Bouřa Antonín

Uherský Ostroh

Vyloučen po 2ŽK 

1 SU nepodmíněně 

100 Kč

Bořuta Tomáš

Kudlovice

ČK hanlivé urážky na adresu HR

4 SU nepodmíněně

100 Kč

5.     Zprávy TMK

TMK upozorňuje oddíly na čl. 18 RS 2014-2015
Trenér
1. Povinností klubu je mít kvalifikované trenéry licence „C“ a vyšší u družstva mužů a družstva dorostenců.
2. Klub je povinen před zahájením soutěžního ročníku na OFS písemně nahlásit trenéry družstev, které výše uvedené povinnosti podléhají. Toto hlášení bude obsahovat: jméno, příjmení, ID, licenci a družstvo, které trenér vede. Toto ustanovení se týká i hrajících trenérů.
3. Klub je povinen hlásit písemně v průběhu soutěže jakoukoliv změnu na místech trenérů.
4. V zápise o utkání může být uveden pouze trenér, který byl nahlášen na OFS. Tento trenér musí být zápasu přítomen!
5. Průkazka trenéra o získání příslušné kvalifikace musí být předložena před zahájením zápasu společně s registračními průkazy hráčů.
6. V případě nepřítomnosti trenéra ve třech a více utkáních podzimní části bude sankcionováno. Toto nařízení včetně sankcí platí i pro jarní část soutěží.
7. Případnou neúčast na utkání  zdůvodní ved. mužstva rozhodčímu a ten ji uvede na zadní stranu zápisu.
8. Kontrola přítomnosti bude prováděna rozhodčím před utkáním.