Komuniké VV ze dne 2. 9. 2014

VV OFS zhodnotil práci komise rozhodčích za uplynulé období. Upozornil především na malý počet rozhodčích pro řízen utkání okresních soutěží a na některé další nedostatky.  Doporučil předsedovi komise doplnit komisi, připravit návrh na zajištění náboru nových rozhodčích a připravit návrh na zajištění okresního projektu MENTOR-TALENT.  
VV OFS vyslovil souhlas, aby poradenskou činnost pro TJ a SK okresu v otázce povinné transformace občanských sdružení na spolkyzajišťovala odborná firma. Provedení transformace obsahuje úpravu stanov dle nového OZ, zajištění nových čestných prohlášení členů statutárního orgánu, vypracování zápisu z řádné VH klubu, zápis do Spolkového rejstříku, souhlas vlastníka nemovitosti z registrací sídla spolku, výpis z katastru nemovitostí, kompletace a podání žádosti do Spolkového rejstříku vč. podkladů. TJ a SK naleznou prvotní informace na www.registracespolku.cz. V příštím období zajistí OFS potřebnou propagaci.
VV OFS vzal na vědomí informaci k setkání fotbalové veřejnosti s vedením FAČR, které se uskuteční ve čtvrtek 18.9.2014 v 17:00 hod. v KD v Sadech.  
VV OFS schválil rozpočet a organizační zajištění účasti žákovské reprezentace OFS na turnaji Danone Cup, který proběhne dne 24.9.2014 v Kateřinicích.
VV OFS projednal nabídku České pojišťovny na spolupráci a uložil komisi mládeže zpracovat návrh.

 

                                                                                                                        VV OFS Uherské Hradiště