Střídavé starty mládeže – jarní část

 

4. V novém klubu může být v jednom soutěžním ročníku povolen střídavý start, tedy může být na střídavý start registrováno nejvýše 5 hráčů v kategorii mladších žáků ročník 2002, nejvýše 5 hráčů v kategorii mladších žáků ročník 2003, 5 hráčů v kategorii starších žáků, 3 hráči v kategorii mladšího dorostu, a 3 hráči v kategorii staršího dorostu.

 5. Střídavý start se povoluje vždy nejvýše na polovinu soutěžního ročníku, tj. od 1. 7. do 31. 12. a od 1. 1. do 30. 6. Střídavý start nelze předčasně ukončit. Střídavý start nebude projednán, pokud byla žádost podána mimo stanovené období, tj. od 6. 4 do 30. 6. a od 7. 10. do 31. 12. příslušného roku. U hráčů kategorie staršího dorostu lze povolit střídavý start pouze na půl roku. V případě, že byl hráči povolen střídavý start na období jednoho roku, nemůže mu být povolen střídavý start v následujícím soutěžním ročníku 2015/2016.

V souvislosti s blížícím se zahájením jarních soutěží a s množícími se dotazy ohledně „střídavých startů“ zasílám oddílům vysvětlení některých pojmů ze směrnice o střídavých startech:

 • U dorostu jsou povoleny 3 střídavé starty
 • Hráči dorostu ročníku narození 1996 a 1997 pokud měli střídavý start na podzim 2014, tak už nemohou o další střídavý start žádat. To neplatí u ročníků 1998 a 1999, ti mají střídavý start povolen i na jaře 2015.
 • Pokud na podzim mělo mužstvo pouze např. 2 hráče (ročník 1996, 1997) na střídavý start, tak na jaře mohou využít již jen jednoho hráče na střídavý start.
 • Pokud klub u dorostu nevyužil na podzim ani jeden střídavý start, může na jaře mít až tři hráče na střídavý start.
 •  Pokud mužstvo dorostu mělo na podzim např. 3 hráče na střídavý start ročníku 1998 a 1999, může na jaře využít střídavý start opět pouze těchto hráčů, nemůže žádného hráče vyměnit, byl by to už 4. hráč.
 •  U starších žáků je situace obdobná jako u dorostu s tím rozdílem, že je povolen střídavý start pro 5 hráčů
 •  U družstva mladších žáků je princip podobný jako u starších žáků, jen je tam povoleno 5 hráčů r. 2002 a 5 hráčů r.2003
 • U přípravek nelze střídavé starty využít – tzn. že r.2004 nelze vzít na střídavý start do ml. žáků.
 • V případě, že si nebudete u některých případů žádostí o střídavý start jisti, zavolejte sekretáři Zl KFS p.Lukášovi – mobil 604 762 224, nahlédnutím do registrace můžeme některé případy vyřešit
 • střídavé starty hlídá registrační systém FAČR a ten my nijak neovlivníme
 •  tato směrnice je platná jen pro soutěžní ročník 2014/15, co bude od ročníku 2015/16 není známo, směrnice může být upravena nebo může být úplně zrušena