Komuniké č. 20 ze dne 20.1.2015

Komuniké z VV OFS Uherské Hradiště ze dne 20. 1. 2015

  • VV OFS vzal na vědomí informaci k předběžnému výsledku hospodaření za rok 2014 a schválil základní verzi rozpočtu na rok 2015.
  • VV OFS schválil programovou a organizační přípravu valné hromady OFS, která se uskuteční v pátek 6. 3. 2015 v Kunovicích (Panský dvůr) a doporučil vedle pravidelných bodů předložit valné hromadě ke schválení bod „ Nový návrh způsobu rozdělení dotací pro kluby“.
  • VV OFS schválil programovou a organizační přípravu aktivu k /R/evoluci ve fotbale. Aktiv se uskuteční bezprostředně po valné hromadě. Po diskuzi k tomuto bodu vzal na vědomí vydané zásady. I přes výhrady, které se ozývají z klubů je připraven přispět k úspěšnému zavedení těchto změn v okrese.
  • VV OFS vzal na vědomí organizační připravenost doškolovacího kurzu trenérů licence „C“, plán přednášek a obsazení lektory. Kurz se uskuteční v sobotu 7. 2. 2015 v restauraci Viktoria ve Starém Městě (areál Širůch). Současně vzal na vědomí plán jarní přípravy a turnajů okresního výběru žáků.
  • VV OFS schválil termínovou listinu pro jarní část soutěžního ročníku 2014-2015.
  • VV OFS doporučil předsedovi OFS svolat schůzku nové komise rozhodčích a připravit plán práce komise na nejbližší období.

 

 VV OFS Uherské Hradiště