Soupisky družstev

Upozorňujeme oddíly na povinnost vyplnit v IS soupisky družstev!!!

Soupisku družstva najdete po přihlášení administrátora klubu do is.fotbal.cz v odkaze Družstva klubu

V okresních soutěžích se to týká:

Muži:

 1. D. Němčí
 2. Hluk
 3. Drslavice
 4. Uh. Ostroh
 5. Strání
 6. Vlčnov

Žáci:

 1. ČSK Uh. Brod
 2. D. Němčí
Soutěžní řád:
§10
Soupiska družstva
 1. Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu členského klubu.
 2. Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu dle příslušné věkové kategorie.
 3. Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsaném formuláři v elektronickém informačním systému. Na soupisce družstva je povinen uvést nejméně 11 hráčů, kteří spadají do příslušné věkové kategorie soutěže.
 4. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 7 dní před zahájením jednotlivé části soutěže.
 5. Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze před začátkem jednotlivé části soutěžního ročníku. V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je administrátor členského klubu oprávněn po schválení řídícím orgánem soutěže provádět změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva.
 6. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo přihlášené do soutěže, soupisku tohoto družstva v elektronickém informačním systému nevyplňují.
 7. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii více družstev přihlášených do různých soutěží, nepředkládají soupisku družstva přihlášeného do nejnižší soutěže.
 8. Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči.
 9. Hráč uvedený na soupisce družstva nižší soutěže je oprávněn startovat za družstvo vyšší soutěže.
 10. Hráč neuvedený na žádné soupisce družstva členského klubu je oprávněn startovat za všechna družstva členského klubu