Komuniké VV ze dne 9. 9. 2015

VV OFS vzal na vědomí informaci administrátorů OFS k průběhu zavedení Fotbalové /R/evoluce v OFS Uherské Hradiště. FK i rozhodčí mají možnost nadále se informovat u administrátorů OFS o problematice a nejasnostech F/R/evoluce. Problémy operativně řeší administrátoři OFS s FAČR. Uložil všem oddílům FK přijat takové opatření, které umožní zajistit vložení každého zápisů do systému.

VV OFS provedl korekci návrhu a schválil textu Rozpisu soutěží ročníku 2015/2014. RS bude upravován v souvislosti s novými informacemi F/R/evoluce a úpravami Soutěžního řádu. RS bude zveřejněn na stránkách ofsuh.cz, vytištěn bude po schválení SŘ FAČR.

VV OFS schválil nominační listinu rozhodčích pro podzimní část ročníku 2015/2016.

VV OFS se seznámil s pokyny FAČR pro distribuci dotace 690.000,- Kč pro kluby OFS Uherské Hradiště. Uložil informovat kluby o postupu čerpání dotace ve výši 10.000,- Kč pro klub na web. stránkách OFS, resp. zřídit konzultační dny pro OFS.

VV OFS schválil na základě žádostí pěti FK příspěvky na podporu mládežnických turnajů.   

OFS vzal na vědomí stav pohledávek pokut za „Jaro 2015“. Pokuty neuhradilo k 9.9.2015 celkem 16 FK a tři rozhodčí. VV OFS stanovil poslední termín pro úhradu 17.9.2015.  Po tomto termínu budou předány kluby s neuhrazenou pohledávkou disciplinární komisi OFS.

VV OFS Uherské Hradiště