POZASTAVENÍ PROGRAMU VIII – ORGANIZACE SPORTU VE SP. KLUBECH

Dnes, 6. 10. 2015, byl z rozhodnutí paní ministryně Kateřiny Valachové program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech (Státní podpora sportu pro rok 2016 – neinvestiční dotace) POZASTAVEN a bude znovu vyhlášen do 9. 10. 2015. Žádosti budou podávat SK/TJ přímo MŠMT.