Komuniké z VV OFS dne 6.11.2015

  • VV OFS vzal na vědomí výsledek hospodaření OFS k 31.10.2015 a schválil výhled předpokládaného vyrovnaného výsledku hospodaření k 31.12.2015.
  • VV OFS vzal na vědomí informaci FAČR o způsobu výpočtu výše dotace pro OFS, která byla vypočítána pouze podle počtu soutěžních utkání v průběhu roku.  Vzhledem k tomu, že tento způsob neposuzuje  další faktory, jako je počet členů nebo počet klubů v okrese (pozn. OFS Uh. Hradiště má třetí nejvyšší počet členů FAČR v rámci OFS), vyslovuje s tímto rozhodnutím nesouhlas a bude tento výpočet pro rok 2016 připomínkovat.
  • HK důrazně upozorňuje kluby, které doposud nezaslaly žádost (faktura s doklady) o poskytnutí neinvestiční dotace Program-V, aby tak učinily neprodleně, nejpozději do 18.11.2015. Po tomto termínu je OFS povinen nečerpané dotace vrátit na FAČR.
    Termín podání žádostí o dotaci 10.000,-Kč (fotbalová revoluce) zůstává 15.12.2015.
  • VV OFS se seznámil s rozhodnutím VV FAČR zapisovat výsledky (on-line zápisy) do informačního systému i u kategorie přípravek a rozhodnutím nezveřejňovat výsledky a tabulky soutěží na veřejně přístupném webu, a to u kategorií přípravek a mladších žáků. VV OFS tuto informaci vzal na vědomí a případné své stanovisko odložil po další diskuzi. 
  • VV OFS vzal na vědomí informace:
    Předsedy STK o zahájení jarní části okresních soutěží 27.3.2016 a utkání ČP před tímto termínem,  předsedy TMK o připravenosti školení trenérů licence „C“ a informaci zástupce KR k situaci v počtu rozhodčích. KR navrhuje připravit systém práce gestorů začínajících rozhodčích a proškolování pomezních oddílových rozhodčích.