Dotační program OFS – Podpora mládežnických turnajů

VV OFS Uherské Hradiště vyhlašuje pro rok 2016 dotační program na podporu pořádání mládežnických turnajů.

Program je rozdělen do 2. etap:
I. etapa – 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016; termín podávání žádostí do 31. 3. 2016
II. etapa – 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016; termín podávání žádostí do 30. 9. 2016

K žádosti (ke stažení na webu www.ofsuh.cz) je třeba přiložit propozice turnaje a podrobný rozpočet (příjmy i výdaje). Dle tohoto rozpočtu navrhne hospodářská komise OFS výkonnému výboru OFS výši dotace (proplacení některé z položek rozpočtu).

Výše úhrad je limitována rozpočtem OFS a je závislá od finančních prostředků, které OFS získá nad rámec plánovaného rozpočtu. Na poskytnutí dotace není právní nárok.