Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 33 ze dne 12. května 2016

1.     Zprávy sekretariátu

Sekretariát OFS Uh. Hradiště upozorňuje, že vzhledem k novému způsobu čerpání dotací v roce 2016 formou klubových podúčtů zřízených v IS FAČR má nárok na čerpání dotace pouze ten členský klub FAČR, který v předmětném období vede „účetnictví“ (dříve známo pod pojmem „podvojné účetnictví“).  Aby dotace byla poskytnuta, garantuje tuto skutečnost klub Čestným prohlášením prostřednictvím IS FAČR, že „účetnictví“ vede.
OFS Uherské Hradiště přijal výzvu FAČR pomoci těm klubům, které tuto podmínku nesplňují a nabízí možnou spolupráci v oblasti zajištění vedení „účetnictví“ za podmínky finančního podílení se klubu na nákladech OFS.
Pro zjištění skutečného stavu žádá OFS Uherské Hradiště kluby, které mají zájem o tuto spolupráci, aby zaslali na OFS Uherské Hradiště nejpozději do 31. 5. 2016 předběžnou žádost. Žádost najdete na stránkách www.ofsuh.cz.
Po kompletizaci žádostí bude OFS informovat kluby o podrobnějších podmínkách.

 

2.     Zprávy STK

2.1  Schválení výsledků

Pohár OFS – Slavkov-Jarošov 0:3 schváleno – utkání hráno jako součást 20. kola OP
OPM – 20. kolo
OSM „A“- 18. kolo
OSM „B“ – 18. kolo
ZT „A“ – 15. kolo
ZT „B“ – 15. kolo
výsledky schváleny dle IS
ZT „B“ – Hradčovice-Korytná 5:0 kontumačně – nedohráno pro malý počet hráčů Korytné – (Korytná uhradí 1000,- Kč čl. 15/Tab. 2 Rozpisu soutěží)

2.2. Termínové změny

OSM „A“

Mistřice – Popovice

PÁ 10. 6. 2016 v 17:00

dohoda oddílů

Polešovice-Částkov

SO 18. 6. 2016 ÚZM

 

OSM „B“

Přečkovice-O. Lhota

SO 18. 6. 2016 ve 14:30

dohoda oddílů

2.3 Různé

STK dodatečně projednala protest TJ Žítková ze dne 2. 5.2016 (IS dovolil zobrazení jen pro specifikované funkcionáře). Protest bez vlivu na výsledek, protest předán KR k projednání.
Strání „B“, Žítková – 50,– Kč nepotvrzen zápis ze dne 30. 4. 2016
Pohár OFS – Finále
Pátek 27. 5. 2016 MěFS Miroslava Valenty st. Uh. Hradiště
žáci: začátek utkání 16:30
muži: začátek utkání 18:30
Zúčastněné oddíly zajistí ze svých řad min. 2 pořadatele pro utkání žáků a min. 3 pořadatele pro utkání mužů. Jmenovaní budou k dispozici HP utkání žáků – pan Mačát a HP utkání mužů – pan Němeček  

3.     Zprávy KM

3.1. Schválení výsledků

Pohár OFS žáci – výsledky schváleny – postupují Břestek a Prakšice
Schváleny výsledky dle údajů v IS

3.2. Termínové změny

OSŽM „A“

Babice-Buchlovice

PÁ 27. 5. 2016 v 17:00

 

Březolupy-Mařatice

Oddíly nahlásí STK do 18. 5. 2016 NT

OSŽM „B“

ČSK UB –Hradčovice

ÚT 24. 5. 2016 v 17:00

 

Hradčovice-Březová

SO 21. 5. 2016 v 10:00

 

Hradčovice-Korytná

Oddíly nahlásí STK do 18. 5. 2016 NT

Hradčovice-Vlčnov

ST 1. 6. 2016 v 17:30

 

OPP „B“

Uh. Ostroh-Strání

PO 16. 5. 2016 v 17:00

st.+ml.

OSP „A“

Kněžpole-Březolupy

ÚT 17. 5. 2016 v 17:00

 

Babice-Nedakonice

ST 18. 5. 2016 v 16:30

 

Topolná-Huštěnovice

Oddíly nahlásí STK do 18. 5. 2016 NT

OSP „B“

Újezdec-Orel UB

ČT 19. 5. 2016 v 17:00

 

Pitín-Hradčovice

SO 14. 5. 2016 v 14:00

 

Finále Poháru OFS žáků Břestek-Prakšice – pátek 27. 5. 2016 16:30 -MěFS Uh. Hradiště

3.3. Různé

Oddíl Kněžpole OSP „A“ zašle NT nebo doplní zápis 14. kola;
Oddíl Kněžpole – 16. kolo Březolupy-Kněžpole OSP „A“ – chybí zápis v IS, pokud se tak nestane, budou sankcionováni;
STK žádá trenéra Nezdenic Pavla Floreše, aby zaslal stávající trenérský průkaz a novou fotografii na OFS k výměně;

4.     Zprávy DK

Příjmení, jméno

ID

Oddíl

Trest

Hargaš Roman

90081805

Žítková

Zákaz činnosti na 1 SU

Husařík Rostislav

90102145

St. Hrozenkov

Zákaz činnosti na 1 SU

Kočí Zdenek

85051075

Záhorovice

Zákaz činnosti na 1 SU

Prchlík Jan

82080140

Komňa

Zákaz činnosti na 1 SU

Janíček Jaroslav

91110561

Šumice

Zákaz činnosti na 1 SU

Šimek Petr

83010858

Slavkov

Zákaz činnosti na 6 SU