Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 10 ze dne 22. září 2016

1. Zprávy sekretariátu OFS

OFS UH upozorňuje oddíly na možnost vyzvednutí plakátů na sekretariátu OFS Uh. Hradiště. Dále je možno vyzvednout tištěnou verzi Rozpisu soutěží. Rozpis soutěží je připraven i pro rozhodčí OFS.

Upozorňujeme oddíly, na povinnost dle ust. § 3042 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník – provést změnu zápisu do spolkového rejstříku – tj. zapsat se jako „z.s.“ zapsaný spolek – nebo spolek. Tomu musí předcházet schválení valné hromady a usnesení z této valné hromady. Bez tohoto zápisu u krajského soudu není možné žádat o dotace. Konečný termín pro provedení zápisu do spolkového rejstříku je 31. 12. 2016, po tomto datu budou oddíly vymazány ze spolkového rejstříku.
Tuto změnu zatím neprovedly oddíly: Babice, Kněžpole, Nedakonice, Osvětimany, Vlčnov, SK Zlechov, FA Zlechov

2.     Zprávy STK

2.1 Schválení výsledků

Výsledky schváleny dle IS

 

2.2 Termínové změny

OS“A“

Žádost Částkova čeká na vyjádření pořádajícího oddílu Huštěnovice

OS“B“

STK projednala žádost TJ Přečkovice o změnu termínu. Pořádající oddíl Strání“B“ se změnou nesouhlasí. Bude dořešeno na příštím zasedání

2.3 Různé

Pro všechny kategorie!!!
Všechny žádosti o změnu termínu podávat na řádném formuláři (Žádost o změnu termínu) zaslat STK a soupeři.
Změnový systém v IS FAČR je pouze ve zkušebním provozu! Změny zadané do IS jsou orientační, podléhají schválení STK a zveřejnění v ÚZ!
Oddíly si zkontrolují změny zveřejněnované v UZ a v případě nesrovnalostí s IS budou kontaktovat sekretariát OFS.

3. Zprávy KM

3.1. Schválení výsledků

Výsledky utkání na základě údajů v IS schváleny
OP 7. kolo Ostr. N. Ves-Jalubí, hosté se nedostavili k utkání, předáno DK s návrhem kontumace a peněžitého trestu.
       
3.2. Termínové změny

OPD

10. kolo

Uh. Ostroh-Bánov

8.10.2016 15:00 hř. Blatnice p. Sv. Ant.

 

9. kolo

Buchlovice-Traplice

30.9.2016 16:30

OPP“A“

8. kolo

Buchlovice-Tupesy

27.9.2016 17:00

OPP“B“

8. kolo

Hradčovice-Nivnice

24.9.2016 st. 10:00, ml. 11:00

 

10. kolo

Hluk-Uh. Ostroh

7.10.2016 st. 17:00, ml. 16:00

OSP“C“

 

Rudice-Březová

28.10.2016 13:00

3.3 Různé

KM děkuje za vzornou reprezentaci hráčům a oddílům, kteří se zúčastnili turnaje výběrů OFS Zlínského kraje.                                                                                                             
4. Zprávy DK

Pešl Pavel

Tučapy

Vyloučen po 2 ŽK – Zákaz činnosti na 1 SU

Belant Lukáš

Částkov

ČK pohoršující chování vůči del. osobě – Zákaz činnosti na 3 SU

Zlámalík Rostislav

Huštěnovice

Vyloučen po 2 ŽK – Zákaz činnosti na 1 SU

Pospíšil Ladislav

Záhorovice

Vyloučen po 2 ŽK – Zákaz činnosti na 1 SU

Sedlář Adam

Bílovice

Vyloučen po 2 ŽK – Zákaz činnosti na 1 SU

Masaryk Lukáš

Popovice

ČK pohoršující chování vůči del. osobě – Zákaz činnosti na 3 SU

Abrhám František

Podolí

Žádosti o prominutí trestu se nevyhovuje

Kuchař Marek

Pitín

Žádosti o prominutí trestu se nevyhovuje

Štergenich Patrik

Ostr. Lhota

Žádosti o prominutí trestu se nevyhovuje

Pešík Erik

Ostr. Lhota

Žádosti o prominutí trestu se vyhovuje s podmínkou do 15.4.2017

Vaněk Svatopluk

Ostr. Lhota

Žádosti o prominutí trestu se nevyhovuje

Lučný Ondřej

Ostr. Lhota

Žádosti o prominutí trestu se vyhovuje s podmínkou do 15.4.2017

 

Jalubí

Nedostavení se hostujícího mužstva k utkání – Kontumace v prospěch domácích 3:0, penežitý trest 600,– Kč

5. Zprávy TMK

TMK upozorňuje, že dnem 23.9.2016 byla naplněna kapacita kurzu na trenérskou licenci“C“. Termín bude včas oznámen v ÚZ. Seznam účastníku bude zveřejněn v příští ÚZ.