Dotace – Loterie pro kluby

Bylo rozhodnuto, že klubům s mládežnickými oddíly ve Zlínském kraji bude poskytnuta účelová dotace z loterijních prostředků na podporu mládeže.

V příloze Vám zasíláme vzor smlouvy, pravidla pro čerpání dotace, formulář pro vyúčtování  a rozpis jednotlivých klubů s přidělenými částkami dotace.

Aby mohlo být přidělení dotace v krátkém období zrealizováno bude postup následující:

Každý klub ve smlouvě doplní údaje v hlavičce klubu a částku, která je klubu poskytována. Následně klub smlouvu 3x vytiskne, nechá podepsat statutárními zástupci a tyto tři originály smluv (nesešité) vrátí obratem zpět na příslušný OFS ( osobně nebo poštou ul.Růžová 436) nebo originál smlouvy naskenuje a zašle na e-mail: ofsuh@atlas.cz, vše nejpozději do 8.10.2016. Tento termín je nutné dodržet vzhledem k tomu, že OFS musí tyto smlouvy shromáždit a všechny najednou zaslat na FAČR v termínu  do 10. 10. 2016 .

Po podpisu smluv statutárním zástupcem FAČR bude klubům odeslána poskytnutá dotace na čísla účtů uvedená ve smlouvách.

Podepsané originály smluv v jednom výtisku pro každý klub budou opět hromadně vráceny na OFS a následně distribuovány do klubů.

Stejným způsobem bude probíhat i proces závěrečného vyúčtování. Kluby do termínu 31.12.2016 zašlou vyplněné formuláře opět na OFS, který je hromadně zašle na FAČR. 

Věnujte prosím pozornost termínům a správnému vyplnění smlouvy – správné číslo účtu, zda máte všechny údaje  v souladu s údaji uvedenými ve spolkovém rejstříku na www.justice.cz .

 

S dotazy se obracejte na: 

František Miko, mobil 603 977 677, e-mail ofsuh@atlas.cz

ing.Čestmír Šátek, mobil 607 290 941, e-mail.: cestmir.satek@seznam.cz

Výše dotací jednotlivým klubům je dána z FAČR.

Smlouva o poskytnutí dotace

Pravidla pro čerpání

Formulář vyúčtování

Dotace Zlínský kraj