Komuniké č.3 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 7.4.2017

Komuniké č.3 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 7.4.2017

  1. VV OFS projednal a vzal na vědomí písemný návrh spolupráce OFS a Jarošovského pivovaru ve fotbalové sezóně 2017-2018. VV OFS pověřil zástupce DDK dojednáním některých podmínek spolupráce a připravením návrhu smlouvy.
  2. VV OFS vzal na vědomí připravenost jarní části soutěžního ročníku 2016-2017 včetně některých změn a úkolů.
  3. VV OFS schválil Směrnici odměňování v OFS a cestovní paušální náhrady pro členy VV OFS, RK OFS a členy odborných komisí.
  4. VV OFS schválil příspěvky z Programu Mládež 2017 (I. etapa) pro dvanáct klubů OFS.
  5. VV OFS potvrdil složení odborných komisí OFS.