Komuniké č.4 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 4.4.2017

Komuniké č.4 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 4.4.2017

  1. VV OFS vzal na vědomí „Účetní závěrku hospodaření OFS za rok 2016“.
  2. VV OFS se zabýval návrhem na svolání semináře pro zpracovatele žádostí o dotace Programu VIII-MŠMT. Bude projednáno až po vyhlášení II. etapy podávání žádostí o dotace na rok 2017.
  3. VV OFS vzal na vědomí připravovaný seminář GRASSROOTS ve Zlíně.
  4. VV OFS schválil nominaci rozhodčích pro jarní část ročníku 2016-17. Soutěže bude řídit 28 rozhodčích dospělých a 4 mladí rozhodčí.
  5. VV OFS schválil cestovní náhrady členů VV OFS a členů komisí OFS.
  6. VV OFS schválil příspěvky z programu „Mládež 2017“ pro SK Viktoria Bojkovice a TJ Sokol Kněžpole.
  7. VV OFS převzal garanci nad projektem „Tréninky reprezentace výběrů OFS roč. 2005 a 2006“. Cílem je rozvoj fotbalové dovednosti mladých hráčů z FK ročníků 2005 a 2006 a zvýšení úrovně trenérů, kteří s mladými hráči v klubech pracují. Podporovateli projektu jsou ZKÚ a KFS Zlín.