Komuniké č.5 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 2.5.2017

Komuniké č.5 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 2.5.2017

  1. VV OFS vzal na vědomí návrh sportovně technické komise k reorganizaci soutěží ročníku 2018-2019. VV OFS doporučuje zahájit diskuzi ve FK a s konečnou platností projednat na losovacím aktivu v červenci 2017.
  2. VV OFS se zabýval přípravou akce „Fotbalový den OFS Uherské Hradiště“, který se uskuteční 3.6.2017. Součástí akce budou finálové utkání ČP OFS žáků a mužů.
  3. VV OFS vzal na vědomí informaci komise mládeže o uspořádání letního kempu žáků a podzimního pořadatelství meziokresního turnaje talentované mládeže.
  4. VV OFS vzal na vědomí plnění rozpočtu k 30.4.2017 a schválil změny rozpočtu 2017.
  5. VV OFS doporučil hospodářské komisi připravit seminář pro FK se zaměřením na dotace, povinnosti vedení EET, vedlejší činnosti a povinnosti ze živnostenského zákona. Bližší informace dát na webové stránky OFS.  
  6. VV OFS projednal změny a doplnění směrnice „Vnitřní ekonomický systému hospodaření OFS“.
  7. VV OFS schválil příspěvek na připravovanou ročenku fotbalových klubů.
  8. VV OFS schválil nákup věcí drobného hmotného majetku pro sekretariát OFS a pro okresní mládežnickou reprezentaci.

Výkonný výbor OFS

Uherské Hradiště