ANKETA

ANKETA

NÁVRH NA USPOŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ OFS UH PRO SR 2018/2019

Podle Rozpisu soutěží OFS, článek 4, bod 5, dojde po skončení SR 2016-2017 k vytvoření jedné skupiny okresního přeboru (OP) a tří skupin okresní soutěže (OS). Tři skupiny OS budou vytvořeny ze stávajících dvou skupin OS a dvou skupin ZT.

VV OFS a STK OFS Uherské Hradiště předkládají oddílům k diskuzi návrh na uspořádání soutěží pro soutěžní ročník 2018/2019 v následujících dvou alternativách.

A/ Dvoustupňový systém:

OP (II.třída) – dle stávající podoby – 14 účastníků

          1x postup do I.třídy

          3x sestup do skupin OS

          (v případě sestupu 2 či více oddílů z I.C do OP se počet sestupujících úměrně zvyšuje)

OS (III.třida) – 3 skupiny – A ; B ; C  (10-14 účastníku ve skupině – dle počtu přihlášených oddílů)

          postup do OP – vítěz každé skupiny (rozdělení do skupin regionálně – podléhá STK)

B/ Třístupňový systém:

             OP (II.třída) – dle stávající podoby – 14 účastníků

          1x postup do I.třídy

          2x sestup do skupin OS

          (v případě sestupu 2 či více oddílů z I.C do OP se počet sestupujících úměrně zvyšuje)

OS (III.třída) – 1 skupina celookresní – 14 účastníků

          2x postup do OP

          2x sestup do skupin ZT

          (v případě sestupu více oddílů z OP se počet sestupujících úměrně zvyšuje)

ZT (IV.třída) – 2 skupiny – A ; B – (10-14 účastníku ve skupině – dle počtu přihlášených oddílů)

          postup do OS – vítěz každé skupiny (rozdělení do skupin regionálně – podléhá STK)                    

……………………………………………………………………………………………………………………………

ODPOVĚĎ NA ANKETNÍ OTÁZKU:        

NÁŠ ODDÍL ………………………………………….……….. hlasuje pro variantu ……..……………… (doplňte A nebo B )

Odpověď zašlete na adresu: OFS Uherské Hradiště, Růžová 436, 686 01 Uherské Hradiště,

nebo e-mailem: ofsuh@atlas.cz

Termín ukončení ankety 7.6.2017