Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 39 ze dne 8. června 2017

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 39 ze dne 8. června 2017

  1. Zprávy sekretariátu OFS

Zasedání VV OFS UH se koná dne 13.6.2017 na sekretariátu OFS od 16:00 hodin.

  1. Zprávy STK
  • Schválení výsledků

OP, OP-D – 24. kolo – výsledky schváleny dle IS

OS-A, OS-B – 22. kolo výsledky schváleny dle IS

ZT-A, ZT-B – 19. kolo výsledky schváleny dle IS

STK schválila výsledky finále poháru OFS UH muži + žáci.

  • Termínové změny
soutěž č.u. domácí   hosté termín poplatek D/H
OP 1264 Jalubí Uh. Ostroh A 17.6.17 16:30 200 D
OS-B 3132 Nezdenice Hradčovice 17.6.17 15:00    
OS-B 3133 Přečkovice Pitín 17.6.17 14:30    
OP-D 6263 Buchlovice Bánov 18.6.17 14:00    
  • Různé

FC Bánov předloží kopii faktury opravy dveří. Originál faktury zašle oddílu Uh.Ostroh, který zašle informaci o úhradě na OFS UH.

STK předložila VV návrh termínové listiny PODZIM 2017 a návrh přihlášky do SR 2017- 2018.

Uzávěrka řádně vyplněných přihlášek je do 30.6.2017.

  1. Zprávy KM
  • Schválení výsledků dle IS

OSP – B 13. kolo Březolupy : Kněžpole výsledek neschválen, p. Hoferek a p. Gabáni se dostaví na jednání STK a KM dne 15.6.2017 v 16:30 hod.

  • Termínové změny – schválené
soutěž č.u. domácí   hosté termín
OP-Ž 7144 Osvětimany Nivnice 15.6.17 18:00
OS-ŽMA 8121 Traplice SK Boršice Ne ÚZŽ obr.pořadí Boršice
OS-ŽMA 8122 Mařatice Nedachlebice 13.6.17 17:00
OP-PA 10122 Buchlovice Kunovice 12.6.17 17:00
OP-PA 10163 Tupesy Kunovice 14.6.17 17:00
OP-PB 11203 Uh. Ostroh Hradčovice 13.6.17 16:30 17:30
OS-PB 13212 Mistřice Kněžpole 15.6.17 17:00
OS-PC 14126 Bánov Újezdec 8.6.17 18:00
OS-PC 14136 Prakšice Havřice 13.6.17 17:00
  1. Zprávy DK
č.j. Příjmení a jméno ID klub trest
208 Kromka Petr 86080914 Velehrad Zákaz činnosti na 1 SU 150,- Kč
209 Dvouletý Radek 72090252 Kostelany Zákaz činnosti na 1 SU 150,- Kč
210 Omelka Martin 95020606 Jarošov Zákaz činnosti na 1 SU 150,- Kč
211 Krejsa Marek 98090477 Hradčovice Žádosti o prominutí trestu se nevyhovuje 100,- Kč
212     Babice Kontumace ve prospěch domácích 3:0 a peněžitá pokuta 600,- Kč 100,- Kč