Komuniké č.6 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 13.6.2017

Komuniké č.6 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 13.6.2017

  1. VV OFS stanovil termín losovacího aktivu na 13. 7. 2017 v 16:00 hod. na Panském dvoře v Kunovicích a uložil STK předložit na příští schůzi výkonného výboru návrh na způsob organizace soutěžního ročníku 2018/2019.
  2. VV OFS schválil termínovou listinu soutěžního ročníku 2017/2018.
  3. VV OFS se zabýval způsobem profinancování dotace Zlínského kraje na projekt „Tréninkové procesy mladých fotbalistů“. Současně uvolnil prostředky na spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu OFS.
  4. VV OFS vzal na vědomí informaci komise mládeže o uspořádání letního kempu žáků, který se uskuteční v Horním Němčí ve dnech 25. – 27. 8. 2017.
  5. VV OFS vzal na vědomí informaci z valné hromady Krajské organizace České unie sportu a zabýval se návrhem spolupráce mezi OFS a ČUS v okrese. Dále vzal na vědomí informaci z VV KFS Zlín.