Komuniké č.7 z Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 11.7.2017

Komuniké č.7 z Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 11.7.2017

VV OFS schválil návrh spolupráce mezi OFS a Pivovarem Jarošov pro sezónu 2017/2018 a uložil předsedovi OFS smlouvu podepsat.

VV OFS upravil termínovou listinu a losovací čísla nového soutěžního ročníku, na doporučení STK schválil nový systém organizace soutěžního ročníku dle Rozpisu soutěží 2016/17 minimálně po dobu dvou soutěžních ročníků s následným vyhodnocením.

VV OFS schválil zařazení rozhodčích Zelený Martin a Vitásek Roman pro řízení krajských soutěží a schválil výjimku pro rozhodčí Tokoš Martin a Pindeš Jakub pro řízení soutěží OFS mužů.

VV OFS projednal nedostatky v zápisech o utkání podle čl. 16 RS ( povinnosti trenérů mít licencí „C“ ) a doporučil komisím sportovně technické a disciplinární řešit pořádkovými pokutami dle sazebníku čl.14 RS.

VV OFS vzal na vědomí plnění rozpočtu OFS k 30.6. a schválil II. změnu rozpočtu pro rok 2017.

VV OFS schválil poskytnout finanční příspěvek na mezinárodní dorostenecký turnaj „Memoriál Františka Jančáře“ pro TJ Sokol Újezdec-Těšov.

VV OFS se zabýval obsahem připravovaného Rozpisu soutěží 2017/2018 a uložil zaslat FK dva výtisky do zahájení nového soutěžního ročníku.