Komuniké č.9 z Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 10.10.2017

Komuniké č.9 z Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 10.10.2017

VV OFS vzal na vědomí plnění rozpočtu za tři čtvrtletí 2017 ve výši nákladů 605,7tis. Kč a výnosů 890,6 tis. Kč a vrovnaný výhled roku ve výši 969,6tis. Kč. Konstatoval, že hospodaření probíhá bez problémů i vzhledem k tomu, že dotace FAČR byla poskytnuta až v měsíci říjnu.

VV OFS vzal na vědomí informaci FAČR k situaci k dotacím MŠMT v letošním roce. Situace není příznivá, přesto není výkonný výbor spokojen s přístupem některých klubů v podávání žádostí o dotace z programu V.  

VV OFS projednal práci komise mládeže, ocenil především výsledky okresní mládežnické reprezentace U12 a U11 na turnaji v Otrokovicích a probíhající program „Vzorové tréninky“. Doporučil uskutečnit v zimním období turnaj přípravek a seminář trenérů přípravek.

VV OFS schválil nový Organizační a ekonomický řád OFS na období let 2018 – 2021.

VV OFS schválil nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku pro potřeby kanceláře OFS.