Komuniké z VV OFS č.10

Komuniké z Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 11.1.2018

           VV OFS vzal na vědomí informaci ze společného jednání zástupců OFS a OS ČUS. Na schůzce bylo dohodnuto vytvoření Servisního centra sportu (SCS), které bude poskytovat bezplatnou odbornou ekonomickou a poradenskou službu jak pro fotbalové kluby, tak pro TJ a SK sdružené v ČUS. Externím pracovištěm OS ČUS a současně SCS bude budova OFS, ulice Růžová 436, Uherské Hradiště. Konzultační den bude středa od 10:00 hod. do 18:00 hod. počínaje dnem 17. ledna 2018.

 

          VV OFS vzal na vědomí průběžné plnění Programu VV OFS na období 2017 – 2021. Materiál bude dopracován a každoročně vyhodnocován.

          VV OFS vzal na vědomí hospodaření OFS za rok 2017 a návrh rozpočtu 2018. Výsledek byl opět vyrovnaný ve výši 958,0 tis. Kč. Vzhledem k nejasnému plánu příjmů byl navržen vyrovnaný rozpočet na rok 2018 pouze ve výši 650,0 tis. Kč.

          VV OFS se seznámil s průběhem vyúčtování dotace „Program V“ pro kluby. Z celkového počtu 66 ti fotbalových klubů, které dotaci obdrželo, nepodalo ke dni

11. ledna vyhodnocení celkem 6 FK a neplní tak podmínky smlouvy mezi kluby a

FAČR. VV OFS se současně seznámil s pověřením FAČR o provedení kontroly

vyúčtování u 5-ti klubů okresu.

          VV OFS schválil příspěvek rozhodčím OFS ve výši 100,-Kč/osoba na seminář rozhodčích a schválil příspěvek ve výši 2,000,- Kč na halový fotbalový turnaj školiček.