Konečné výsledky nultého ročníku Fair-Play

V soutěžním ročníku 2017/2018 probíhala soutěž FAIR-PLAY nebo-li soutěž „Slušnosti“, kterou měla v gesci disciplinární komise OFS UH. Tato komise na základě definovaných kritérií přidělovala trestné body jednotlivým týmům v mužské kategorii či-li týmům z OP a OS. Celkovým vítězem tohoto nultého a zavádějícího ročníku se stalo mužstvo Strání „B“, které získalo nejnižší počet trestných bodů.

Typ provinění a výše trestných bodů:
Žluté karty – 1 TB
Červené karty (stop na 1-2 utkání) – 3 TB
Červené karty (stop na 3 a více utkání) – 6 TB
Peněžitý trest – 6 TB

V sezóně 2018/2019 již tato soutěž poběží svým 1. ročníkem a opět plně v kompetenci disciplinární komise, která pro nový ročník schéma provinění rozšířila a upravila bodovací systém. Soutěž bude DK OFS UH průběžně monitorovat a vyhodnocovat, popřípadě navrhne její úpravy, které následně budou zveřejněny v ÚZ a www.ofsuh.cz tak, aby se včas dostaly k jednotlivým klubům.

Pro nejslušnější mužstvo OFS UH pak bude čekat speciální odměna, která bude předána na Losovacím aktivu v roce 2019.

Děkujeme všem týmům za to, že utkání probíhají slušně a v duchu Fair-Play.

Výsledky – Soutěž_slušnosti_17_18