Financování spolků FAČR pro rok 2018

Na informativním setkání se zástupci FAČR v Olomouci dne 6. 8. 2018 jsme byli seznámeni s postupem financování členských spolků (FK). Tento postup byl připraven MŠMT spolu s FAČR.

Zásadní změnou u financování členských klubů je převzetí všech nákladů na rozhodčí a delegáty soutěží organizovaných FAČR v roce 2018.

Podle zástupců FAČR většina členských klubů získá touto změnou proti předchozímu roku 2017, kdy členské kluby žádaly o dotace Programu V. složitým způsobem, navýšení finanční podpory. Výhodou schváleného konceptu je administrativní jednoduchost celého procesu.

Hospodářská komise OFS Uherské Hradiště vám předkládá způsob a časový předpoklad realizace této finanční podpory FAČR, který získala na setkání v Olomouci.

  • FAČR bude dobropisovat fotbalovým klubům náklady, které kluby vynaložily na úhrady rozhodčích a delegátů v jarní části fotbalových soutěží 2018. Vrácení prostředků by mělo proběhnout v průběhu srpna 2018 a kluby o tyto prostředky nemusí žádat.
  • Úhrady na rozhodčí nebudou v podzimní části fotbalových soutěží 2018 prováděny formou sběrných faktur, ty budou sloužit pouze pro úhrady pokut a jiných poplatků.

  • Veškeré úhrady nákladů na rozhodčí a delegáty v podzimní části fotbalových soutěží 2018 bude provádět FAČR přímo na účty rozhodčích a delegátů, čímž FK kluby nebudou mít žádné náklady na rozhodčí a delegáty v podzimní části fotbalových soutěží 2018.

Co z tohoto nového opatření vyplývá.

Vrácení peněz za úhrady v jarní části fotbalových soutěží 2018 a nulové náklady na rozhodčí v podzimní části fotbalových soutěží 2018 by měly v celkovém zhodnocení být efektivnější než dotace, kterou kluby obdržely z Programu V. v roce 2017.

Toto se však bude týkat jen těch klubů, kterým v podzimní části fotbalových soutěží 2018 budou delegováni na utkání rozhodčí, resp. delegáti. Naopak, nebude se týkat klubů, které mají pouze mládežnické družstva, na jejichž utkání není delegován rozhodčí.

Kluby pouze s mládežnickými družstvy mají však tu výhodu proti klubům, které mají pouze družstva dospělých, že mohou žádat o dotace MŠMT z Programu „Můj klub“.

V případě jakýchkoliv nejasností je možné se dotazovat na telefonu 773 208 002 nebo 607 290 941.

Čestmír Šátek, místopředseda OFS