Úřední zpráva č. 26

Úřední zpráva OFS UH č. 26 ze dne 7. února 2019

1. Zprávy SEKRETARIÁTU
VV OFS Uherské Hradiště svolává v souladu s čl. 14, bod 1. Stanov Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště řádnou valnou hromadu. VH se uskuteční na Panském dvoře v Kunovicích dne 14. 3. 2019 od 16:00. Viz ÚZ 23,24.

Upozorňujeme členy FAČR na platbu členství na rok 2019. Platbu členství je nutno provést do 28. 2. 2019. Viz. ÚZ 23,24.

Na webových stránkách OFS ofsuh.cz je v sekci adresář vyvěšen aktuální adresář oddílů. Prosíme organizační pracovníky jednotlivých klubů o kontrolu. V případě nesrovnalostí či doplnění toto zašlete na ofsuh@ofsuh.cz, případně rozhodciuh@centrum.cz.

Změna kontaktního e-mailu sekretáře Žítková rom.hargas@gmail.com

Změna pojištění:
Úrazové pojištění členů sportovních spolků od 1.2. 2019
Bližší informace na: https://www.ofsuh.cz/2019/02/urazove-pojisteni-clenu-spolku/

2. Zprávy STK
STK upozorňuje oddíly na dodržování ustanovení čl. 16 RS OFS Uherské Hradiště – oznamování přátelských utkání. Pořádání utkání oznámí jeho pořadatel emailem na: ofsuh@ofsuh.cz. V případě požadavku na rozhodčí, zašle požadavek na rozhodciuh@centrum.cz. Pořadatel utkání je povinen mít k dispozici papírový ZoU, který se vypisuje v případě zranění.

3. Zprávy KM
KM bere na vědomí odhlášení mužstva 1.FC Slovácko-kluci „B“ z OSP sk. „B“. Oddíly vezmou na vědomí.
Dle RS čl. 15/TAB 2 – uložena pokuta – vystoupení ze soutěže po podzimní části.
OFS Uherské Hradiště – KM spolu s GTM připravila pro hráče ročník 2007 nominační turnaj. Cílem této akce je  výběr hráčů pro  reprezentaci OFS na turnajích pořádaných FAČR a KFS. Turnaj se uskuteční dne 24. 2. 2019 ve sportovní hale St. Město –  Širůch. První část proběhne od 9.30 – 12.00 hod. Druhá část 13.00 – 15.30hod. Trenéři jednotlivých oddílů budou kontaktováni, aby nahlásili své hráče. Komise mládeže předem děkuje osloveným trenérům za jejich součinnost při této akci. Po turnaji bude vytvořena nominace na halový turnaj ,, O Pohár Předsedy Zlínského KFS “ , který se uskuteční 9. 3. 2019 v Otrokovicích. Tohoto otrokovického turnaje se zúčastní i hráči ročníku 2008, kteří již prošli touto nominací v rámci vánočního a novoročního turnaje.

4. Zprávy KRD
Zimní seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční dne 9. 3. 2019 od 8:00 ve Slováckém dvoře v Ostr. N. Vsi. Stávající R a D obdrží pozvánku elektronicky. KRD zve na tento seminář i další možné adepty na funkci rozhodčího. V případě zájmu kontaktujte pana Z. Vlčnovského telefonicky: 774 066 808 nebo na email: rozhodciuh@centrum.cz