Úřední zpráva č. 28

Úřední zpráva OFS UH č. 28 ze dne 21. února 2019

1. Zprávy SEKRETARIÁTU

VV OFS Uherské Hradiště svolává v souladu s čl. 14, bod 1. Stanov Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště řádnou valnou hromadu. VH se uskuteční na Panském dvoře v Kunovicích dne 14. 3. 2019 od 16:00. Žádáme vysílající kluby (oddíly), aby zaslaly v předstihu jméno delegáta na VH, z důvodu kontroly členství FAČR.
Zároveň upozorňujeme oddíly (kluby) na povinnost dodržet ustanovení čl. 15 bod 5 Stanov OFS UH.

Upozorňujeme členy FAČR na platbu členství na rok 2019. Při úhradě členských příspěvků je nutné platbu provést na číslo účtu 369000369/0800 vždy pod variabilním symbolem rodného čísla osoby, která je nebo se chce stát členem Fotbalové asociace České republiky. (Platí si jednotlivec sám)

V případě hromadné platby se jako variabilní symbol uvádí číslo, které je vygenerované pro tyto účely prostřednictvím Informačního systému Fotbalové asociace České republiky.

I nadále žádáme oddíly, aby aktualizovaly adresář klubů vyvěšený na ofsuh.cz

2. Zprávy KM

KM nařizuje sehrát semifinále pohárů žáků AutoRavira cup do 5. 5. 2019
SD Hradčovice/OREL UB – Osvětimany
SD Boršice/Ořechov – Prakšice-Pašovice

3. Zprávy KRD

Zimní seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční dne 9. 3. 2019 od 8:00 ve Slováckém dvoře v Ostr. N. Vsi. Stávající R a D obdrží pozvánku elektronicky. KRD zve na tento seminář i další možné adepty na funkci rozhodčího. V případě zájmu kontaktujte pana Z. Vlčnovského telefonicky: 774 066 808 nebo na email: rozhodciuh@centrum.cz