Halový turnaj O pohár předsedy KFS Zlín

V sobotu 9. 3. 2019 se za účasti čtyř okresů Zlínského kraje (Uh. Hradiště, Zlín, Vsetín, Kroměříž) uskutečnil v Otrokovicích halový turnaj hráčů ročníku 2008 a 2007.

Reprezentační výběr :
1. Kategorie U11 (roč. 2008) byl vybrán z oddílu: Vlčnov, O.N.Ves, Hluk, St. Město,Kunovice, Uh. Brod.
Obal R., Chramcov R., Kaštánek A., Ventrča J.,Konečný A.,Hájek V.,Stašek D.,Bahula j.,Blaha L.,Jurča J.,Červenka J.,Chaloupka D.,Bartoš D.
2. Kategorie U12 (roč. 2007) byl vybrán z oddílu : Nivnice, Bojkovice, St. Město, Hradčovice, Kunovice, Hluk, Uh. Brod
Kolaja R.,Marušák S.,Kalík A.,Vyskočil D.,Male0nák F.,Bětík A.,Pančík M.,Vojáček J.,Bednařík V.,Gazdík J.,Kopunec Šimon, Kopunec Štěpán,Sonntag P.,Mlynár T.

Výsledky kategorie U11:

OFS Uh. Hradiště – OFS Vsetín 6 : 8 (Blaha 2, Hájek,Kaštánek,Bartoš,Obal)
OFS Uh. Hradiště – OFS Zlín 4 : 4 (Stašek 2, Bartoš,Ventrča)
OFS Uh. Hradiště – OFS Kroměříž 5 : 2 (Bartoš, Ventrča,Červenka,Chaloupka,Kaštánek)

Výsledky kategorie U12:

OFS Uh. Hradiště – OFS Vsetín 3 : 4 (Mynár 2, Kalík)
OFS Uh. Hradiště – OFS Zlín 5 : 3 (Kalík 2, Bětík 2, Maleňák)
OFS Uh. Hradiště – OFS Kroměříž 6 : 6 (Bětík 2, Maleňák 2,Kalík, Kopunec Šimon,

Naši reprezentanti skončili shodně na druhých místech. Za OFS Uherské Hradiště byl v kategorii U11 vyhlášen nejlepším hráčem Konečný Adam z Hluku. V kategorii U12 Kalík Adam z Bojkovic.

Franěk Pavel (vedoucí mužstev reprezentačních výběrů) k turnaji řekl:
Tomuto turnaji předcházelo 5 halových turnajů pod záštitou OFS Uherské Hradiště, na kterých se představilo celkem 140 dětí ročníku 2007/2008 ze všech oddílů celého našeho okresu. Hráči na tyto turnaje byli nominováni výlučně svými oddílovými trenéry. Teprve na těchto turnajích bylo vybráno reprezentačními trenéry OFS Uh. Hradiště (Machala O., Abrhám R.,Zlínský A.,Doseděl P.) 14 hráčů roč. 2007 a 14 hráčů roč. 2008. V Otrokovicích jsme předváděli v obou kategoriích velmi dobrý herní výkon a z mého pohledu i nejpohlednější hru. Dá se říci ,že cesta kterou se vydala OFS UH za spolupráce O. Machaly (GTM- Grassroots Trenér Mládeže pro OFS Uh.) začíná přinášet své ,,ovoce“, ale počkejme si na další turnaj, který se uskuteční v termínu 17. 4. 2019 ve Zdounkách na přírodní trávě.

Poděkování za vzornou reprezentaci patří jak hráčům, repre trenérům tak i jednotlivým oddílům.

[tm-pg-gallery id=“3604″][/tm-pg-gallery]