Úřední zpráva č. 13

Úřední zpráva OFS UH č. 13 ze dne 3. 10. 2019

1. Zprávy VV

 • VV vzal na vědomí Odvolání FK Starý Hrozenkov ID7220511 a pana Františka Žeravčíka ID 98120397 proti rozhodnutí DK ze dne 26. září 2019. V souladu s § 107 DŘ (Disciplinárního řádu FAČR) vyzývá odvolatele k doplnění obsahu odvolání a úhradě poplatku za projednání odvolání ve výši 1500, Kč (Příloha 1 § 2 DŘ FAČR) Doplnění odvolání a úhrada poplatku musí být učiněno do 24:00 hodin 10. října 2019 na oficiální adresu OFS Uherské Hradiště nebo na ofsuh@ofsuh.cz. Úhrada poplatku může být provedena hotově v sídle OFS nebo bezhotovostně na účet OFS 2801502608/2010 variabilní symbol ID odvolatele. Po splnění těchto náležitostí bude zahájeno řízení o odvolání.

2. Zprávy STK

 • OP – 9. kolo – výsledky schváleny dle IS
 • 10901 Kněžpole-Topolná – Kněžpole 200,– Kč – nepotvrzený ZoU
 • OS A,B,C – 9. kolo – výsledky schváleny dle IS
 • OP dorost – 9. kolo – výsledky schváleny dle IS
 • Protest FK Starý Hrozenkov – řízení zastaveno: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#uredni-deska
  Všechny pořádkové pokuty uloženy dle RS OFS čl. 15/Tab.2
 • STK upozorňuje všechny, a to nejen, mládežnické oddíly, aby zvýšily pozornost při vypisování zápisů o utkání. STK žádá také rozhodčí o zvýšení kontroly ZoU před zahájením samotného utkání. Množí se případy vážných pochybení v zápisech. Na lavičce náhradníků jsou neoznačeni funkcionáři.
 • Hráči ml. a st. přípravky či ml. a st. žáků nemůžou startovat ve vyšší kategorii než je jen bezprostředně vyšší (nemohou přeskočit 1 kategorii).
 • V neposlední řadě DK řeší incidenty diváků vůči rozhodčím (zatím až po utkání) a vedení domácího klubu se domnívá, že je rozhodčí poškodil a pak snad na to mají právo! Kvůli pochybení rozhodčích se utkání nebudou opakovat ani kontumovat, stejně jako hráč, který v závěru nepromění pokutový kop, nedostane jako omluvu svůj pokus opakovat. Chyby k fotbalu patří, ale vulgárnost, hrubost, neurvalé chování či dokonce agresivita vůči rozhodčím či soupeřům musí být tvrdě postihovány.
 • Schválené termínové změny
Soutěž Č. U. Domácí   Hosté Termín
OP 11106 Polešovice Prakšice 10.11.19 13:30
OS – B 31204 Částkov Hradčovice So 10:00
OS – C 40106 Bojkovice B Bánov So ÚZM Pitín
OP – D 50101 Bánov Polešovice So 11:00
OP – D 50201 Polešovice Bojkovice B Pá 16:30
OP – Ž 61004 Bánov Újezdec 03.11.19 10:00
OS – ŽMB 81006 Hradčovice Havřice 09.10.19 16:30
OP-PS 91003 Staré Město Kunovice Ne 13:30
OP-PS 91303 Buchlovice Hradčovice 10.10.19 17:00
OP-PM 101003 Staré Město Kunovice Ne 13:30
OP-PM 101303 Buchlovice Hradčovice 10.10.19 17:00
OS-PA 110202 Boršice Jalubí Po 16:30
OS-PC 130105 Havřice Újezdec Po 16:30
OP 11106 Polešovice Prakšice 10.11.2019 13:30 (nařízeno STK)

3. Zprávy KM

 • Výsledky schváleny dle IS
 • Pohár AutoRavira cup : termín předkola sehrát  do 28. 10. 2019
  Jalubí – Uh. Ostroh nahlásí termín na základě vzájemné dohody.

4. Zprávy Dk

Č.j. Příjmení a jméno ID Klub Soutěž Trest Sazebník
52 Válek Adam 91021851 Topolná OP ZČN na 1 SU §43/1 150,00 Kč
53 Mikulec Dalibor 91011308 Hradčovice   Žádosti se vyhovuje podm. na 2 SU do 30.4.2020 §39/1 150,00 Kč