Úřední zpráva č. 20

Úřední zpráva OFS UH č. 20 ze dne 21. listopadu 2019

1. Zprávy HK

  • HK OFS upozorňuje kluby, které obdržely dotaci „Můj klub“ v roce 2019, že v temínu od 1. 12. 2019 do 15. 2. 2020 je možné zasílat vyúčtování této dotace v IS. Konzultovat správnost vyúčtování dotace je možné zdarma po dohodě na čísle tel. 773 208 002.