Dotazník OFS UH

OFS UH žádá kluby, které hrají soutěže pod hlavičkou OFS UH, aby vyplnily a zaslaly nejpozději do 5. 3. 2020 na sekretariát OFS UH níže uvedený dotazník, který má za cíl zmapovat stav mládežnické základny v rámci OFS UH.

Děkujeme za vyplnění.

OFS UH

DOTAZNÍK MLÁDEŽ (2) (1)