Úřední zpráva č. 32

Úřední zpráva OFS UH č. 32 ze dne 28. května 2020

1. Zprávy hospodářské komise

  • Hospodářská komise OFS upozorňuje, s odvoláním na dopis pana Hniličky (Národní sportovní agentura), na nutnost kontroly spolkového rejstříku FK, zda údaje v něm zapsané odpovídají skutečnému stavu, a zda byly klubem do rejstříku vloženy všechny listiny (viz. příloha dopisu). Jde o jednu z podmínek s poskytnutím státní podpory v oblasti sportu. Dopis je vyvěšen na adrese: https://www.agenturasport.cz/kontrola-udaju-v-rejstriku/. Na www. agenturasport.cz lze dohledat i další informace.