Úřední zpráva č. 34

Úřední zpráva OFS UH č. 34 ze dne 18. 6. 2020

1. Zprávy sekretariátu

 • Na https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331# dokumenty jsou vyvěšeny materiály k přihláškám do soutěží SR 2020/21. Na oddíly byly zasláno i emailem. Termín zpět doručení vyplněných přihlášek na OFS (elektronicky, osobně, poštou) je stanoven na 3. července 2020.
 • Termín losování bude stejně jako termín „Rozhodného dne“ TJ, FO, SK oznámen s dostatečným předstihem formou vyvěšení na úřední desce OFS. Losování proběhne tzv. na dálku a bude navazovat na losování KFS Zlín. V případě nejasností kontaktujte předsedu OFS UH.

2. Zprávy KR

 • Termín letního semináře rozhodčích je stanoven na pátek 7. 8. 2020. Místo a čas bude upřesněno. Rozhodčím bude zaslána pozvánka. V případě zájmu o výkon rozhodčího fotbalu kontaktujte KR na emailu rozhodciuh@centrum.cz

3. Zprávy HK

 • Podpora COVID – SPORT
  – Oblast podpory A – provoz sportovních zařízení
  sportovní organizaci provozující sportovní zařízení, s jehož provozováním souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel uhradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení uzavřené
  – Oblast podpory B – organizace sportovních akcí
  sportovní organizaci organizující či spolu-organizující sportovní akci, která musela být zrušena, omezena či odložena
  – Oblast podpory C – nájem sportovních zařízení
  sportovní organizaci, která musela uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení, které bylo zcela či z části uzavřeno
  Veškeré informace a formuláře jsou zveřejněny na stránkách NSA https://www.agenturasport.cz/covid-sport/