Úřední zpráva č. 35

Úřední zpráva OFS UH č. 35 ze dne 25. 6. 2020

1. Zprávy sekretariátu

 • Na https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty jsou vyvěšeny materiály k přihláškám do soutěží SR 2020/21. Na oddíly byly zasláno i emailem. Termín zpět doručení vyplněných přihlášek na OFS (elektronicky, osobně, poštou) je stanoven na 3. července 2020.
 • Termín losování bude stejně jako termín „Rozhodného dne“ TJ, FO, SK oznámen s dostatečným předstihem formou vyvěšení na úřední desce OFS. Losování proběhne tzv. na dálku a bude navazovat na losování KFS Zlín. V případě nejasností kontaktujte předsedu OFS Fr. Miko.
 • Termínová listina bude kopírovat TL KFS Zlín (jak začátkem soutěží mužů, tak i číslem úvodního kola). U mládeže se předpokládá začátek o 14 dnů později, může být upraveno podle počtu přihlášených mužstev.
 • Soutěž „Pohár OFS mužů Jarošovský pivovar“ je opětovně vypsána. Maximální počet účastníků je 32, přičemž o zařazení do soutěže rozhoduje termín doručení Přihlášky do SR 2020/21. Termín zápasů bude stanoven podle počtu přihlášených účastníků, předpoklad 1. kolo 2. 8. 2020, 2. kolo 9.8.2020

  2. Zprávy KR

 •  Termín letního semináře rozhodčích je stanoven na pátek 7. 8. 2020. Místo a čas bude upřesněno. Rozhodčím bude zaslána pozvánka. V případě zájmu o výkon rozhodčího fotbalu kontaktujte KR na emailu rozhodciuh@centrum.cz

3. Zprávy HK

 • Podpora COVID – SPORT
  – Oblast podpory A – provoz sportovních zařízení
  sportovní organizaci provozující sportovní zařízení, s jehož provozováním souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel uhradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení uzavřené
  – Oblast podpory B – organizace sportovních akcí
  sportovní organizaci organizující či spolu-organizující sportovní akci, která musela být zrušena, omezena či odložena
  – Oblast podpory C – nájem sportovních zařízení
  sportovní organizaci, která musela uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení, které bylo zcela či z části uzavřeno
  Veškeré informace a formuláře jsou zveřejněny na stránkách NSA https://www.agenturasport.cz/covid-sport/

4. Zprávy TMK

 • TMK Zlínského KFS ve spolupráci s OFS Uherské Hradiště pořádá v termínu 17.10.-18.10.2020 školení trenérů „C“ licence. Zájemci se přihlašují pouze přes elektronickou přihlášku: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu