Úřední zpráva č. 11

Úřední zpráva OFS UH č. 11 ze dne 12. 9. 2020

1.Zprávy STK

 • OP – výsledky 5. kola schváleny dle IS
 • OS M A, B, C – výsledky 5. kola schváleny dle IS
 • OS M „C“ – OREL UB zpráva R v ZoU projednána, vyřešeno ve spolupráci s KR
 • OP D – výsledky 5. kola schváleny dle IS
 • OPŽ ml. – výsledky 2. kola schváleny dle dle uzavřených ZoU
 • OSŽ A,B,C – výsledky 5. kola schváleny dle uzavřených ZoU
 • OPP A, B st.+ml.- STK bere na vědomí odehraná utkání dle uzavřených ZoU
 • OSP A,B,C – STK bere na vědomí odehraná utkání dle uzavřených ZoU
 • STK bere na vědomí doplněný seznam hráčů SD Stříbrnice/Boršice
 • Pořádková pokuta dle RS čl.15 tab.2 – nedostatky v zápise o utkání
  OSŽ – MA
  4. kolo Ořechov 50,- Kč
  OSŽ – MB
  3. kolo Bílovice 50,- Kč, Jarošov 50,- Kč
  5. kolo Mistřice 50,- Kč, Traplice 50,- Kč
  OPP A
  1. kolo Uh. Ostroh  100,- Kč (st.+ml..)
  Buchlovice 100,- Kč (st. + ml.)
  2. kolo Mařatice 100,- Kč (st.+ml..)
  St. Město 100,- Kč (st. + ml.) ,
  Slovácko dívky 100,- Kč (st.+ml.)
  OPP B
  1.kolo – Strání  100,- Kč (st.+ml.)
  Dol. Němčí – 50,- Kč (ml.)
  OSP B
  2. kolo Stříbrnice – 50,- Kč

Schválené termínové změny:

soutěž č.u. domácí   hosté termín
OS – B 30701 Částkov Uh. Ostroh B So ÚZM
OP – D 50805 Bojkovice B (Pitín) Babice Ne 15:00
OS – ŽMA 60302 Dolní Němčí B Kostelany 25.9.20 16:30
OS – ŽMA 60502 Vlčnov Buchlovice 8.9.20 17:00
OS – ŽMB 70504 Babice Tupesy 17.9.20 17:00
OS – ŽMB 70605 Velehrad Bílovice 17.9.20 17:00
OS – ŽMC 80901 Orel UB-Újezdec Popovice 29.9.20 17:00
OS – ŽMC 81001 Popovice Březová Ne 10:00
OP-PSB 120304 Újezdec – Orel UB Strání 17.9.20 17:00
OP-PMB 130304 Újezdec – Orel UB Strání 17.9.20 17:00
OS-PA 140204 Mařatice B Kněžpole 23.9.20 17:00
OS-PA 140205 Babice Jarošov 14.9.20 17:00
OS-PC 160201 Havřice Bystřice pL 10.9.20 17:00

Nechválené termínové změny – nutný souhlas soupeře:

soutěž č.u. domácí   hosté termín
OS – ŽMA 60603 Kostelany Boršice 30.9.20 16:30

2. Zprávy KM

 • Ve středu 16.9.2020 se uskuteční na hřišti Hošťálková ( Vsetín) Meziokresní turnaj talentované mládeže (MTTM) U12 (roč. 2009) a U13 ( roč. 2008) . Nominace hráčů a odjezdy jsou zveřejněny na facebooku  a vyvěšena  na stránkách OFS.
 • Pohár OFS žáků AutoRavira cup finále na hřišti 1.FC Slovácko : (10+1 ), Všechny kluby, které hrají formát 7+1 se mohou mimořádně pro pohár mezi sebou sdružit. Platí však, že sdružená mužstva mohou vytvořit jenom oddíly, které hrají soutěže OFS UH. Přihlášky je možno zasílat do 14.9. 2020 . Zatím  přihlášeni : Uh. Ostroh, Prakšice, Hradčovice a nově sdružený klub Boršice/Buchlovice platí nezveřejňování výsledků v soutěži přípravek viz. ÚZ č 8,9

3. Zprávy HK

 • Upozorňujeme TJ a SK, které mají přidělenou Mimořádnou finanční podporu FAČR (pro mládež), aby žádost neprodleně odeslaly v IS FAČR .
 • Oznamujeme, že konzultační hodiny pro TJ a SK na OS ČUS Uh. Hradiště budou dne 16. 9. 2020 pouze od 14:00 do 18:00 hod.