Aktualizovaná pravidla pro kluby (COVID-19)

Vážení fotbaloví přátelé,

v návaznosti na rozhodnutí ministra zdravotnictví (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN) vám níže pro přehlednost zasílám aktualizovaná pravidla pro chování, která platí plošně nejen v ČR, ale i v rámci našeho okresního fotbalu. Uvedená pravidla, jsou účinná od 24. 9. 2020.

Závazná pravidla pro organizaci fotbalových utkání v rámci OFS UH:

  1. Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků.
  2. Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000).
  3. Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení.
  4. Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m.
  5. Místa se NESČÍTAJÍnelze mít 50 diváků na státní + další k sezení.
  6. Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc.
  7. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
  8. Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.
  9. Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách.

Všechny kluby prosíme o maximální respektování výše uvedených pravidel. I s Vaší pomocí a nasazením věřím, že se fotbalový podzim v našem okrese, i za zpřísněných podmínek, podaří odehrát kompletní. Všem přeji do dalších dnů především hodně zdraví a pozitivní energie.

Sportu zdar, fotbalu zvlášť…

František Miko
předseda OFS UH