Úřední zpráva č. 31

  1. Zprávy STK
  • Přátelská utkání a nemistrovské soutěže jsou povoleny za podmínky dodržování platných nařízení orgánů státní správy.
  • STK upozorňuje kluby na dodržování patřičných ustanovení SŘ FAČR a čl. 16 RS OFS Uherské Hradiště, kde je uvedena povinnost tato utkání hlásit řídícímu orgánu soutěže vždy. Utkání je možné nahlásit na mail: ofsuh@ofsuh.cz s požadavkem na počet obsazení rozhodčích na utkání. Kopii tohoto požadavku je třeba zároveň zaslat na OÚ KR panu Šimonovi email: instala@gmail.com.

STK dále oddíly upozorňuje, že FAČR vydala „manuál“ pro organizaci těchto utkání, ten je k nalezení na: https://facr.fotbal.cz/jedenact-zasad-pro-sehrani-pratelskych-zapasu/a14198

  • Přihlášky do soutěží:

Termín doručení přihlášek do soutěží stanovila STK do 30.6. 2021. Přihlášky do soutěží zasílat do soutěže, ve které klub hrál v nedokončené sezóně 2020/21. Přihlášku najdete na: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty

Přihlášky je možno na OFS doručit poštou, osobně nebo v elektronické podobě, výlučně na adresu ofsuh@ofsuh.cz.

Přihláška do soutěží byla na oddíly zaslána i elektronicky.

Losování soutěží OFS UH bude navazovat na losování ŘKM a KFS, oddílům bude s dostatečným předstihem oznámen tzv. „rozhodný den“.

  • STK doporučuje „váhajícím“ oddílům pečlivě zvážit možnost sdruženého startu – platí pro všechna družstva. ODHLÁŠENÍ nechť je až posledním  krokem.
  1. Zprávy KM
  • Vraťme se na hřiště -oddíly, kteří mají zájem o náborovou akci měsíc náborů nebo chtějí založit ve svém oddílu kategorii přípravek nechť kontaktují : Grassroots trenéra mládeže pro OFS UH. Mgr.O.Machala, 605 287 499, machala@seznam.cz,  http://www.fotbal.cz

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1SYR2e7eUgZmMQI8rROJit2uROKKvOr9M9R7_l20PUAeeaQ/viewform

  • STK-KM upozorňuje oddíly, že jim byl zaslán dotazník vztahující se k vytvoření mládežnické soutěže (dorost, žáci, přípravka ) pro soutěžní ročník 2021/2022. Žádáme oddíly o co nejrychlejší zpětnou vazbu a zaslání vyplněného dotazníku zpět na OFS UH.