Komuniké VV – 24. září

 1. VV OFS vzal na vědomí informace:
 • Zahájení licenčních řízení pro žadatele o licenci klub. akademie, centrum a sport.střed.mládeže KFS a OFS pro rok 2022
 • Hygienicko-protiepid. opatření pro konání amatérských soutěží (usnesení VV FAČR)
 • Finanční podpora Fakturace R+D – přátelské utkání do 30.6. – žádosti přes IS FAČR
 • Doškolení trenérů licence „C“
 • Odstoupení TJ Osvětimany,z.s. ze soutěže OSŽ-MA roč. 2021/22
 • Výpomoc rozhodčích OFS Hodonín   
 1. VV OFS rozhodl
 • Neprojednávat odvolání FK Babice, z.s. proti DK č. 7 ve věci trestu pro hráče Tomáše Hořínka. Odvolání nesplňuje potřebné náležitosti nutné k podání odvolání.
 • Nezařadit přihlášku SV Bojkovice/TJ Pitín do poháru Auto Ravira cup žáků
 • Připravit v KM návrh soutěže žáků podle výkonnosti s účinností jaro 2022, resp. roč. 2022/23                                                                                   
 • Dořešit a dopracovat návrh turnaje dorosteneckých reprezentací OFS ve Zl. Kraji
 1. VV OFS schválil:
 • Rozpočtové opatření č.4/2021
 • Částečnou úhradu nákladů semináře rozhodčích OFS
 • Nákup počítače vč. licence Microsoft office