Úřední zpráva č. 20

 • Zprávy sekretariátu
 • Od 21.10.2021 je vypsána výzva „Můj klub“. Podrobnosti a informace naleznete na https://facr.fotbal.cz/vyzva-muj-klub-2022/a15058
 • Zprávy STK
 • Schválení výsledků
 • OP Jarošovský pivovar schválen výsledek dohrávky 2021722A1A1307 Bílovice-Březová

Bílovice+Březová neúčast VM v prostoru technické zóny po celou dobu utkání (dle zprávy R a DFA)

Porušení SŘ a PF, RS OFS – pořádková pokuta 100,– Kč pro obě mužstva – RS čl. 15 Tab. 2

 • OP D – schválen výsledek dohrávky 2021722C1A0503 Březolupy-Uh.Ostroh
 • STK souhlasí s přeložením utkání OP Jarošovský pivovar 13. kolo Březolupy-Prakšice (Covid) na jaro 2022. Podmínkou je, aby utkání bylo sehráno do 25.3.2022.
 • STK bere na vědomí rozhodnutí VV FAČR o vyloučení členských klubů:

7220071 SFK Břestek

7220271 TJ Košíky

7220291 Tělovýchovná jednota KUDLOVICE

7220401 Tělovýchovná jednota Pitín z.s.

 • STK předala návrh TL pro jarní část soutěže VV ke schválení.
 • Aktuální znění hygienicko-epidemiologických opatření pro pořádání amatérských soutěží FAČR je k dispozici na: cz
 1. Zprávy KM
 • Schválení výsledků:

Výsledky dohrávek schváleny dle IS

Přípravka – byla provedena kontrola ZoU u odehraných utkání.

 • Neodehraná utkání mládeže nařizuje KM odehrát do 3.4.2022. Veškeré dohody o termínech utkání je třeba zadat z dostatečným předstihem do IS.

E2B Topolná-Březolupy, Tupesy-Březolupy, Březolupy-Bílovice

F1A Újezdec-Stříbrnice

G2A Boršice-Ořechov Tupesy-Stříbrnice

G2B Jarošov-Březolupy, Huštěnovice-Březolupy, Březolupy-Bílovice

 • Na základě oznámení oddílu Bojkovice B/Pitín, byla uskutečněna za součinnosti KFS Zlín kontrola zápisů utkání OSŽ-MC, kde bylo zjištěn neoprávněný start hráče sdruženého mužstva Havířce / ČSK Uh. Brod :návrhy pro DK

2.kolo Havířce – Popovice 2:2 (návrh pro DK 0:3 kontumace + D 300,– Kč)

3.kolo Újezdec/Orel – Havřice 11:5 (výsledek zůstává  +  H 300,– Kč)

4.kolo  Havřice – Vlčnov 7:0  ( návrh pro DK 0:3 kontumace +  D 300,–)

 1. Zprávy DK