Úřední zpráva č. 21

  1. Zprávy sekretariátu
  2. Členové VV vyjadřují soustrast rodině pana Stanislava Karlíka, který byl dlouholetým funkcionářem fotbalu.
  3. Výzva „Můj klub 2022“ – termín pro podání žádosti končí ve 12:00 dne 30.11.2021
  • Zprávy STK
  • STK ukončila dnešním dnem pravidelná zasedání, STK zároveň vyslovuje spokojenost s tím, že se na podzim odehrála prakticky všechna utkání v kategorii mužů a dorostu.
  • STK bere na vědomí dopis TJ Pitín a tento předává do VV k dalšímu opatření.
  • Členové STK přejí všem hráčům, funkcionářům, rozhodčím a příznivcům příjemné a hlavně „zdravě“ prožité Vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2022.
  • Zprávy KR
  • KR vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým Stanislava Karlíka, dlouholetého delegáta a člena odborných komisí OFS Uherské Hradiště.
  • KR se na svém zasedání jednomyslně usnesla, že odměny členů KR budou poukázány na charitativní účely.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.