Úřední zpráva č. 8

 1. Zprávy STK
 2. Schválení výsledků:

OP Jarošovský pivovar 3. kolo – schváleno dle IS

OS M A, B, 3. kolo – schváleno dle IS, vyjma OS M B Dolní Němčí B-Březová – nezahájeno NT 9.9. 17:00 dohoda

 • Zjištěné nedostatky v ZoU:

OS M A

Popovice-Drslavice – není uveden AR 2 (utkání řídil rozhodčí laik)

              Hradčovice-Mistřice – Mistřice duplicita funkcí trenér H+AR2  RS č. 18 v souladu s čl.     

              15/Tab. 2 –   Nedostatky v ZoU 200,– Mistřice

OS M B

Suchá Loz-Žítková a Starý Hrozenkov-Záhorovice rozhodčí laici

 • STK – KM SCHVALUJE DODATEČNĚ PŘEDLOŽENOU smlouvu o sdruženém startu žáků Polešovic a Ořechova , soupeři vezmou na vědomí  (poplatek STK 200,– Polešovice)
 • STK  SCHVALUJE DODATEČNĚ PŘEDLOŽENOU smlouvu o sdruženém startu dorostu  Babic a

Huštěnovice , soupeři vezmou na vědomí, STK doplnila Smlouvu o SD  o název dle čl. 21 RS FC Babice/Huštěnovice (poplatek STK 200,– Babice)

 • STK bere na vědomí doplněný seznam hráčů SD Stříbrnice/Boršice
 • Info pro rozhodčí a VM, že pokud je zřejmé, že utkání nebude sehráno R nebo R laik nezahájí ZoU v IS
 • STK KM schválila požadavek St. Hrozenkova o změnu termínu domácích utkání žáků – původní termín 11:00, nový termín 10:00 – soupeři vezmou na vědomí
 • Termínové změny:
soutěžč.u.domácí hosténový termín poplatek
OSŽ-CE2C0102Bánov:Prakšice13.09.2022 17:00Schváleno 
OSŽ-BE2B0106Huštěnovice:Březolupy30.08.2022 18:00Schváleno 
OSŽ-AE2A0101Ostrožská Lhota:Polešovice13.09.2022 17:30Schváleno 
OSŽ-AE2A0106O. N. Ves:Dolní Němčí B24.08.2022 17:00Schváleno 
OSŽ-AE2A0205Uh. Ostroh:Uh. Ostroh23.09.2022 16:30Schváleno 
OSŽ-BE2B0104Babice:Jarošov07.09.2022 17:00Schváleno 
OSŽ-CE2C0204Záhorovice:Nivnice31.08.2022 17:30Schváleno 
OS-BA2B1206St. Hrozenkov:Přečkovice22.10.2022 15:00Schváleno50
OSP-AG2A0205Mistřice:Bílovice01.09.2022 17:00Schváleno 
OSŽ-BE2B0201Traplice:Březolupy09.09.2022 17:00Schváleno 
OSP-AG2A0201Traplice/Jankovice:Březolupy09.09.2022 17:00Schváleno 
OSŽ-BE2B0205Mistřice:Bílovice01.09.2022 17:30Schváleno 
OSŽ-CE2C0201Rudice:Orel U.B.07.09.2022 17:00Schváleno 
 • Neschválené změny:
soutěžč.u.domácí hostépůvodní termínnový termín
OPA1A1106Jarošov:Nezdenice16.10.2022 14:3006.11.2022 14:00Nutný souhlas
OS-BA2B0804Žítková:Přečkovice25.09.2022 14:0025.09.2022 14:30Nutný souhlas
 • Zprávy KM
 • Schválení výsledků

OSŽ A,B,C – výsledky odehraných zápasů 1.kola schváleny dle IS

OPP A,B st.+ml– výsledky odehraných zápasů 1.kola schváleny dle IS

OSP A, – výsledky odehraných zápasů 1.kola schváleny dle IS

KM upozorňuje oddíly, že při schvalování termínových změn maximálně, a to nad rámec SŘ FAČR, vychází oddílům vstříc. Je však nutné, aby ze strany oddílů byly změny zadávány do IS, pokud možno, v době co možno nejkratší po zjištění nutnosti změny utkání. Je potřeba rovněž komunikovat se soupeřem, aby změnu neprodleně potvrdil.  Pokud se utkání odkládá v den zápasu je možné tuto dohodu potvrdit v zápise o utkání.  KM, potažmo administrátor IS musí být o každé změně informováni, tak aby bylo možné termín v IS změnit a vygenerovat nový ZoU.

 • V soutěži přípravek z důvodu nezveřejňování tabulek/výsledků (nařízení VV FAČR ) nadále platí, že se nebude do zápisu uvádět výsledek utkání dosažený na hřišti (v ZoU bude vždy 0:0). Ostatní náležitosti – hráči, hrací doba, pořadatel, vedoucí mužstva, uzavření zápisu domácí/hosté/rozhodčí atd. musí být uvedeny. Je povinností oddílů si tuto skutečnost kontrolovat. Nedodržení tohoto nařízení bude sankciováno dle  RS čl. 15 TAB. 2
 • Ve dnech 17.8- 19.8. 2022 se uskutečnil ve Starém Městě Na Rybníčku kemp OFS pod záštitou  Zlínského KFS a OFS UH. Kempu se zúčastnili nadějní hráči z okresních mužstev a hlavním cílem byl rozvoj fotbalových dovedností. Tréninky probíhaly pod kvalifikovanými trenéry OFS UH . Velký dík patří oddílu Jiskra St. Město, které poskytlo skvělé tréninkové podmínky a Sportparku na Rybníčku za ubytování a stravu po dobu kempu. Všem zúčastněným děkuje OFS UH za vzornou reprezentaci svých oddílů.
 • STK- KM žádá sekretáře oddílů na důsledné předávání informací trenérům a vedoucím mužstev

4. Zprávy DK            https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#uredni-deska

5. Zprávy KR

 • Komise rozhodčích hledá do svých řad nové adepty na funkci rozhodčího. KR apeluje na družstva, aby vybraly možné kandidáty na funkci rozhodčího. Rádi přivítáme nové adepty. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese: rozhodciuh@email.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.