Úřední zpráva č. 30

Zprávy STK a KM

 • Schválení výsledků

Výsledky OP Jarošovský pivovar 17. kolo – schváleno dle IS

Výsledky OS M „A“ 17. kolo – schváleny dle IS

Březolupy-Uh. Ostroh B – neuveden trenér D+H

Hradčovice-Kostelany – neuveden trenér D

Výsledky OS M „B“ 17. kolo – schváleny dle IS

Komňa-Žítková – neuveden trenér D, duplicita funkcí trenéra-+AR2

 • STK důrazně žádá oddíly a delegované rozhodčí o správné vyplňování ZoU

Protože se v zápise o utkáních opakovaně objevují nedostatky , zejména duplicita funkcí rozhodla STK takto:

1. citace SŘ FAČR

a) Za příslušníky družstva jsou považováni:

vedoucí družstva; trenér družstva; asistent trenéra družstva; trenér brankářů; lékař nebo zdravotník družstva; masér družstva; hráči družstva uvedeni v zápise o utkání

b)Soutěžní řád FAČR § 50/12:Kvalifikovaným ani oddílovým rozhodčím nesmí být příslušník družstva

2. STK povolila následující výjimky

a) v utkáních Okresní soutěže mužů sk. A a B a v utkáních OP dorostu je povolena duplicita funkcí hráč-AR .

b) v utkáních OP Jarošovský  pivovar  mužů a Poháru OFS mužů není duplicita funkcí v ZoU povolena

c) jakákoliv jiná duplicita funkcí je nepřípustná a bude sankcionována dle SŘ FAČR a RS OFS Uherské Hradiště

 • STK+KM bere na vědomí doručené seznamy hráčů SD:

-Zlechov/Osvětimany – dorost

-Jalubí/Velehrad – dorost

-Pitín/Bojkovice – přípravka

– smlouvu SD Kostelany/Jalubí + seznam hráčů SD pro Pohár žáků AutoRavira cup

 • Termínové změny

Schválené změny:

soutěžč.u.domácíhosténový termínpoplatek
 G2A1303Jalubí Jarošov18.04.2023 17:00  
 C1A1302Březolupy/Nedachlebice Šumice22.04.2023 16:00ZMĚNA HŘIŠTĚ 
 G2C1002Prakšice Hluk B08.05.2023 16:00  
 E2A1304Stříbrnice/Boršice Kostelany n. M.30.05.2023 13:00  
 C1A1201Kostelany nM/Nedakonice Hradčovice16.05.2023 17:00  
 Z3A0004Újezdec/Těšov Stříbrnice/Boršice18.04.2023 17:00  
 Z2A0001Hradčovice Kostelany/Nedakonice25.04.2023 17:00  
 G1B1103Újezdec FK Javořina/Nivnice13.04.2023 17:00  
 H1B1103Újezdec FK Javořina/Nivnice13.04.2023 17:00  
 C1A1305Mařatice Hradčovice22.04.2023 11:00  
 E2B1605Velehrad/St. Město Březolupy30.04.2023 13:30  
 E2B1806Velehrad/St. Město Jarošov14.05.2023 13:30  
 E2B1901Velehrad/St. Město Traplice21.05.2023 13:30  
 E2B1203Velehrad/St. Město Bílovice18.06.2023 13:30  
 E2B1404Velehrad/St. Město Jalubí16.04.2023 13:30  
 Z3A0001UH. Brod dívky Ostrožská Lhota15.04.2023 12:30ZMĚNA HŘIŠTĚ 
 G1A1301Staré Město Uh. Ostroh23.04.2023 10:00ZMĚNA HŘIŠTĚ 
 H1A1301Staré Město Uh. Ostroh23.04.2023 10:00ZMĚNA HŘIŠTĚ 

                  Neschválené změny:

soutěžč.u.domácí hostépůvodní termínnový termín
OSP-AG2A1903Topolná Huštěnovice20.05.2023 10:0022.05.2023 17:00Nutný souhlas
OSP-AG2A2104Topolná Bílovice03.06.2023 10:0005.06.2023 17:00Nutný souhlas
OSP-AG2A1205Topolná Jalubí17.06.2023 10:0019.06.2023 17:00Nutný souhlas
 • STK revokuje rozhodnutí o přeložení utkání viz. ÚZ 29
OS-BA2B1803Žítková St. Hrozenkov24.06.2023 14:00

Oddíly upozorněny, že je potřeba učinit novou dohodu.

      3. Zprávy KM

 • Schválení výsledků dle IS :

OSŽ A,B,C – výsledky odehraných zápasů 13.kola schváleny

OSŽ A –  13. Kolo Bílovice- Mistřice neoprávněný start hráče Mistřic-návrh pro DK 3:0 K, další dle DK

Bílovice- nesplnění náležitostí dle SŘ FAČR 500,–

OPP A,B st.+ml– schválení odehraných zápasů 11.kola

OSP A – schválení odehraných zápasů 13.kola

 • čl.15 Tab. 2 Nedostatky v ZoU – poplatky :

OPP st. A – 11. kolo – Hluk 100,.kč – (duplicita funkcí HP+R)

OSP A –       13. kolo – Bílovice 100,-kč –  ( neúplný ZoU  chybí HP ) PHP

 • Čl. 15/Tab. 2 nedodání seznamu hráčů  řídícímu orgánu soutěže

OSŽ A SD Mor. Písek/Žeravice  100,– Kč

OSŽ B SD Velehrad/St. Město – 100,– Kč

 • Neodehrané zápasy :

OSŽ C – 13. kolo St. Hrozenkov-ČSK UB dívky nehráno ( nahlásit NT )

OPP  A st. + ml. A – 11. kolo Slovácko-dívky-Uh. Ostroh – nehráno ( nahlásit NT )

OPP  B st. + ml. B – 11.kolo  Újezdec – FK Javořina – nehráno – dohoda 11.4. 2023

 • Vedoucí mužstev mládeže (žáci, přípravka ) zvýší pozornost při vypisování zápisů o utkání – v těchto soutěžích je jediná přípustná duplicita funkcí a to vedoucí mužstva / rozhodčí. Každá jiná duplicita je nepřípustná a bude postihována dle čl. 18 a čl. 15 Tab.2 RS OFS UH. Hlavní pořadatel a ostatní náležitosti musí být uvedeny vždy.
 • Poháru žáků AutoRavira

Komise mládeže žádá oddíly žáků, kteří se nově sdružili pro pohár o zaslání seznamu hráčů SD :

Vlčnov/Popovice   

.

 • Komise mládeže žádá oddíly okresních soutěží žáků o nominaci svých dvou hráčů roč. (2010/2011) na výběrový mini-turnaj, který se uskuteční dne 18.4. na umělce v areálu Širůch. Vybraní hráči budou mít možnost se zůčastnit 3.5. 2023 ve Zborovicích ( Kroměříž ) meziokresního turnaje talentované mládeže (MTTM). Sraz vámi nominovaných hráčů je 16.30 hod. na Širůchu.

Prosím trenéry mužstev o informování hráčů i rodičů.

V případě dotazů kontaktujte prosím :

Franěk Pavel – email : franek.pav@seznam.cz mobil: 731 576 761

 • STK- KM žádá sekretáře oddílů na důsledné předávání informací trenérům a vedoucím mužstev

4.    Zpráva DK

 • Rozhodnutí DK

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#uredni-deska

 

DK opětovně upozorňuje oddíly na rozdíl ve formulářích:

Žádost o prominutí trestu a Žádosti o podmínečné upuštění od výkonu trestu.

Žádost o prominutí trestu se používá v případě, kdy žádáte DK o prominutí celého zbytku trestu

Žádost i podmínečné upuštění od výkonu trestu se používá v případě, kdy může být hráči uvolněna činnost  s podmíněným odkladem trestu,

Podle doručeného formuláře bude postupovat dle DŘ. DK dle DŘ FAČR nemůže projednávat  případy, které jsou doručeny na „opačných“  formulářích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.