O nás

O nás

Okresní fotbalový svaz Uherské Hradiště je pobočným spolkem Fotbalové asociace České republiky. Hlavním posláním OFS UH je především organizování fotbalu ve spolupráci s FAČR a případně též ve spolupráci s jejími ostatními pobočnými spolky a s Ligovou fotbalovou asociací (LFA). OFS UH zejména:

a) pečuje o komplexní rozvoj a propagaci fotbalu v rámci Uherskohradišťského okresu, v němž sídlí, a vytváří pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky.

b) podporuje fotbal v rámci okresu UH, se zvláštním zaměřením na rozvoj fotbalu mládeže s cílem vést ji k pozitivním občanským postojům a zásadám, ke zdravému způsobu života, jakož i s cílem zabránit, aby se stávala závislá na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách.

Okresní fotbalový svaz Uherské Hradiště zastupuje předseda a s ním místopředseda. Nejvyšším orgánem OFS UH je výkonný výbor, který je volen spolu s revizní komisí valnou hromadou a to na funkční období 4 let.