Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 39 ze dne 4. června 2015

1.     Zprávy sekretariátu

 • Upozorňujeme oddíly na povinnost včasného a úplného hlášení výsledků utkání, poločasu, střelců!!!
  • Pořádající oddíl je povinen do 30 minut po skončení utkání, které mělo začátek v úředně stanovenou hodinu, hlásit formou SMS tel. 603 977 677 nebo e-mailovou poštou na ofsuh@atlas.cz, výjimečně hlasovou poštou či na hlasovou schránku – výsledek, poločas a střelce branek.
  • Ostatní výsledky, které začínají mimo úředně stanovené termíny, tj. i výsledky mládežnických utkání, se hlásí formou SMS či emailu do 1 hodiny po skončení utkání. Výsledky předehrávek a dohrávek zasílat e-mailem, SMS ihned po utkání.

2.     Zprávy STK

2.1. Schválení výsledků

OP muži 24.kolo – výsledky schváleny dle dodaných zápisů
1247      Kudlovice – Traplice – STK bere na vědomí zápis HR. Bez předložení další dokumentace oddílem nebude řešeno!
OS „A“ muži 22. kolo – výsledky schváleny dle dodaných zápisů
OS „B“ muži 22. kolo – výsledky schváleny dle dodaných zápisů
3222      Březová – Boršice u Bl neschváleno, schází zápis
ZT „A“ muži 15. kolo
4144      Stříbrnice – Jalubí „B“ 4:0 schválen výsledek dosažený na hřišti (se souhlasem obou oddílů). Začínající R Krsička bude řádně proškolen KR!
ZT „B“ muži 15. kolo – výsledky schváleny dle dodaných zápisů
OPD „A“ 15. kolo – výsledky schváleny dle dodaných zápisů
6173      Nedakonice – O.N.Ves 6:0 schválena dohrávka
6171      Jarošov – Buchlovice 3:0 kontumačně; nedostavení se k utkání, Buchlovice uhradí 1500,- (čl16/tab.2/28)
OPD „B“ 11. kolo – výsledky schváleny dle dodaných zápisů
7104      Havřice – Podolí 5:1 dodatečně schváleno; Havřice uhradí 200,- Kč za pozdně dodaný zápis
7182      Podolí – Prakšice 1:0 schválena dohrávka
7122      Bánov – Šumice 1:2 schválena dohrávka
Pohár OFS – Finále
1. FC Slovácko C – TJ Šumice 7:1; výsledek schválen
STK blahopřeje vítězům a děkuje za poctivý výkon a přístup hráčům TJ Šumice

2.2. Termínové změny

OS muži sk. B

3122

Pitín – St. Hrozenkov

SO 06.06. 16:30

Dohoda oddílů, Pitín uhradí 400,-Kč

OPD A

6172

Mistřice – -Zlechov

NE 07.06. 14:00

Dohoda oddílů

OPD B

7123

Vlčnov – Podolí

PÁ 05.05. 17:00

Dohoda oddílů

2.3. Různé

 • Za přítomnosti HR Bartoně projednala STK společně s DK stížnost TJ Sokol Březová. Přímé souvislosti opravňující k postihu pořádajícího oddílu nebyly shledány. Přesto STK prověří stav některých uvedených skutečností v průběhu následných soutěžních utkání pořádaných TJ H. Němčí.
 • Oddíly obdrží přihlášky do nového ročníku Okresních fotbalových soutěží. Tyto je nutno řádně vyplnit a zaslat na OFS v termínu do 20.6.2015.
 • STK upřesnila pravidla pro určení vítěze OPD:
 • Počet získaných bodů z obou utkání
 • Při rovnosti získaných bodů rozhodne skóre z obou utkání
 • Při rovnosti bodů i skóre rozhodne vyšší počet branek vstřelených na hřišti soupeře
 • Pokutové kopy – střelba do konečného rozhodnutí
  • Každé družstvo provede pět kopů. Kopy provádějí obě družstva střídavě.
  • Dosáhne-li ještě před provedením všech pěti kopů jedno z družstev více branek, než by druhé družstvo mohlo ještě po provedení zbývajících kopů dosáhnout, zbývající kopy se neprovádějí.
  • Provedou-li obě družstva po pěti kopech a obě dosáhnou stejného počtu branek nebo nedosáhnou žádné branky, pokračují v provádění kopů (vždy po jednom kopu) ve stejném sledu další hráči družstva tak dlouho, dokud při stejném počtu kopů nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více než druhé.
  • Hráč smí provést kop podruhé, jen když kop již provedli všichni oprávnění hráči jeho družstva (včetně brankáře).
  • Podrobný výklad najdete v Pravidlech fotbalu – Příloha A

3.     Zprávy KM

3.1. Schválení výsledků

Výsledky na základě došlých zápisů schváleny.
Pohár OFS žáků – Finále
Osvětimany – Újezdec 1:0; výsledek schválen
OPŽ
8112      Nivnice – Osvětimany  – neschváleno, chybí zápis
OSŽM sk.B
11112    Březová – Bystřice p/L  – neschváleno, chybí zápis
11113    D. Němčí B – Korytná  – neschváleno, chybí zápis
OPP
St. Město – O.N.Ves 10:12 – schválena předehrávka 25. kola OPPS
St. Město – O.N.Ves 15:4 – schválena předehrávka 25. kola OPPM

4.     Zprávy DK

Janíček Jaroslav

Šumice

ČK zmaření brankové příležitosti

1 SU nepodmíněně, trest vykonán 31.5.2015

100 Kč

Čagánek Radek

Uh. Ostroh

ČK tělesné napadení
v přerušené hře

1SU nepodmíněně  v ročníku 2014/15
a 2SU nepodmíněně v ročníku 2015/16

100 Kč

Zubek Jan

Podolí

ČK tělesné napadení
v přerušené hře

1SU nepodmíněně  v ročníku 2014/15
a 4SU nepodmíněně v ročníku 2015/16

50 Kč

Lebánek Lukáš

St. Hrozenkov

Žádosti o prominutí se vyhovuje s podmínkou do 5.10.2015

100 Kč

DK upozorňuje všechny oddíly na správné a úplné vypsání žádosti o prominutí zbytku trestu. V případě že nebudou vypsány soutěžní utkání, ve kterých byl vykonán trest, nebude DK tuto žádost projednávat.

5.     Zprávy KR

Po zhlédnutí videozáznamu z utkání finále poháru OFS, KR konstatuje, že herní situace, která předcházela první brance utkání (ofsajdová situace, PK a vyloučení brankáře Šumic) byla R a AR 2 řešena v souladu s pravidly fotbalu.