Úřední zpráva č. 1 ze dne 16. července 2015

1.     Zprávy sekretariátu

S fotbalovou revolucí je spojeno i několik změn, které se týkají klubů.

 • Soupisky: Oddíly mající B mužstva jsou povinnY vyplnit soupisku A družstva v IS (is.fotbal.cz).
 • Změna termínu utkání: I když je v soutěžním řádu napsáno, že žádosti se zadávají přes IS, tak nadále bude platit „starý způsob“ podávání žádostí o změnu termínu (zatím se nám nepodařilo dohledat, kde by se v IS mělo o změnu žádat). Více ve zprávě STK.
 • Novelizované předpisy FAČR: Odkaz na aktuální znění najdete na webových stránkách OFS.
 • Soutěže přípravek: Soutěže přípravek jsou stále v jednání na vyšších místech. Rozdělení do skupin a termínová listina platí. Zda se budou dělat zápisy o utkání, zda se bude hrát na listiny hráčů a jiné, bude upřesněno později.
 • Rozpis zápasů: v systému IS – záložka SOUTĚŽE.
  Utkání svého klubu má administrátor k dispozici po přihlášení se do IS.
  Rozhodčí po přihlášení do IS vidí seznam zápasů, na které je delegován. (Seznam rozhodčích v IS se právě tvoří).
 • Email revoluce@ofsuh.cz: Byl vytvořen email revoluce@ofsuh.cz pro vaše dotazy týkající se fotbalové revoluce.
 • Administrátoři klubu se speciálními právy: Hlavní administrátor klubu má možnost vytvořit „podřízené“ administrátory s právem Zápisu o utkání. Tato funkce je pro osoby, které budou při utkáních vyplňovat zápis.
 • Náhradní Zápis o utkání: V případě, že selže technika a nebude možné pracovat se ZoU online, má domácí klub za povinnost mít přichystán náhradní ZoU (ke stažení na stránkách OFS v záložce Dokumenty). Tento zápis se vyplní ručně. Po utkání rozhodčí doplní všechny požadované skutečnosti, nechá jej podepsat administrátory (vedoucími družstev), sám jej podepíše a předá domácímu oddílu. Domácí oddíl má povinnost údaje z náhradního ZoU přenést do online verze, uvést důvod proč nedošlo k online ZoU standardním způsobem a náhradní ZoU doručit na OFS.
 • Encyklopedie fotbalové revoluce: Encyklopedii najdete na webu OFS

2.     Zprávy STK

2.1. Příprava soutěží ročníku 2015-2016

 • Schváleno doplnění Poháru OFS – utkání zadána do IS. Přístup do zápisů o utkání bude 3 dny před utkáním.
 • Soutěže mužů, dorostu a žáků zadány do IS.
 • Soutěže přípravek čekají na vyjasnění.

2.2. Termínové změny

OP

Bilovice – Hluk B

So 8.8. 16:30

OS-B

Březová – Strání B

Ne 9.8. 15:00

Záhorovice – O. Lhota

Žádost O. Lhoty podléhá souhlasu pořádajícího oddílu

Pohár OFS

Babice – Kněžpole

Pá 24.7. 17:30

Všechny žádosti o změnu termínu musí být doručeny na STK OFS nejpozději následovně:

 • Utkání s termínem od pondělí do soboty včetně: čtvrtek předcházejícího týdne do 12:00
 • Utkání s nedělním termínem: čtvrtek daného týdne do 12:00

Při doručení žádosti po tomto termínu nelze žádosti akceptovat ani při souhlasu obou oddílů (technické omezení IS)

2.3. Různé

 • Průběžné a stále nové informace k probíhající „revoluci“ v soutěžích – na stránkách OFS.

Předkolo Poháru OFS

24.7.2015 17:30

Bystřice p/L:Bánov

24.7.2015 17:30

Babice:Kněžpole

26.7.2015 17:00

Topolná:Traplice

26.7.2015 17:00

Uh. Ostroh B:Polešovice

26.7.2015 17:00

Jankovice:Sušice

26.7.2015 17:00

Huštěnovice:Popovice

26.7.2015 17:00

H. Němčí:Uh. Ostroh A

26.7.2015 17:00

Vážany:Mařatice

26.7.2015 17:00

St. Hrozenkov:¨Strání B

26.7.2015 17:00

Březová:D. Němčí B

26.7.2015 17:00

Vlčnov:Boršice u Bl.

3.     Zprávy DK

Upozorňujeme oddíly, že tresty zastavení závodní činnosti, podmínky a zákazy výkonu funkcí, které byly uloženy v uplynulých soutěžních obdobích, zůstávají v platnosti. Nový IS nedokáže tyto tresty evidovat, proto Vám nabídne možnost potrestaného zařadit na zápis o utkání. Je povinností oddílů zajistit plnění trestů. V případě, že dojde k nasazení potrestaného hráče do utkání, bude klub potrestán disciplinárními postihy.

4.     Zprávy KR

Pozvánka na letní seminář rozhodčích OFS UH, který se uskuteční dne 25.7.2015.
Program:
8:30 prezentace u MěFS Miroslava Valenty v Uherském Hradišti
9:00 Fyzické prověrky (Limity: do 35 let 2400 m, nad 35 let 2000 m, nad 50 let neběží)
Test z PF
Školení k elektronizaci fotbalu
Návštěva utkání 1.SYNOT ligy 1.FCS-Dukla Praha (nepovinné)
Poplatek za školení 150, – Kč.
R si vezmou psací potřeby, platná PF a sportovní oblečení.  R zároveň předloží čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti vykonávat funkci R.
Účast na semináři je podmínkou pro zařazení do nominační listiny pro SR 2015-2016.
Případnou omluvu z účasti je potřeba zaslat v termínu do 20.7.2015 na adresu ofsuh@atlas.cz.