Úřední zpráva č. 3 ze dne 30. července 2015

1.     Zprávy sekretariátu

Hlášení výsledků:
Pořádající oddíl je povinen do 30 minut po skončení utkání, které mělo začátek v úředně stanovenou hodinu, hlásit formou SMS tel. 603 977 677 nebo e-mailovou poštou na ofsuh@atlas.cz, výjimečně hlasovou poštou či na hlasovou schránku – výsledek, poločas a střelce branek. Ostatní výsledky se hlásí formou SMS či emailu do 1 hodiny po skončení utkání. Výsledky předehrávek a dohrávek zasílat e-mailem, SMS ihned po utkání.

 

S fotbalovou revolucí je spojeno i několik změn, které se týkají klubů.

 • Soupisky: Oddíly mající B mužstva jsou povinny vyplnit soupisku A družstva v IS (is.fotbal.cz).
 • Změna termínu utkání: I když je v soutěžním řádu napsáno, že žádosti se zadávají přes IS, tak nadále bude platit „starý způsob“ podávání žádostí o změnu termínu (zatím se nám nepodařilo dohledat, kde by se v IS mělo o změnu žádat). Více ve zprávě STK.
 • Novelizované předpisy FAČR: Odkaz na aktuální znění najdete na webových stránkách OFS.
 • Soutěže přípravek: Soutěže přípravek jsou stále v jednání na vyšších místech. Rozdělení do skupin a termínová listina platí. Zda se budou dělat zápisy o utkání, zda se bude hrát na listiny hráčů a jiné, bude upřesněno později.
 • Rozpis zápasů: v systému IS – záložka SOUTĚŽE.
  Utkání svého klubu má administrátor k dispozici po přihlášení se do IS.
  Rozhodčí po přihlášení do IS vidí seznam zápasů, na které je delegován. (Seznam rozhodčích v IS se právě tvoří).
 • Email revoluce@ofsuh.cz: Byl vytvořen email revoluce@ofsuh.cz pro vaše dotazy týkající se fotbalové revoluce.
 • Administrátoři klubu se speciálními právy: Hlavní administrátor klubu má možnost vytvořit „podřízené“ administrátory s právem Zápisu o utkání. Tato funkce je pro osoby, které budou při utkáních vyplňovat zápis.
 • Náhradní Zápis o utkání: V případě, že selže technika a nebude možné pracovat se ZoU online, má domácí klub za povinnost mít přichystán náhradní ZoU (ke stažení na stránkách OFS v záložce Dokumenty). Tento zápis se vyplní ručně. Po utkání rozhodčí doplní všechny požadované skutečnosti, nechá jej podepsat administrátory (vedoucími družstev), sám jej podepíše a předá domácímu oddílu. Domácí oddíl má povinnost údaje z náhradního ZoU přenést do online verze, uvést důvod proč nedošlo k online ZoU standardním způsobem a náhradní ZoU doručit na OFS.
 • Encyklopedie fotbalové revoluce: Encyklopedii najdete na webu OFS

2.     Zprávy STK

2.1. Schválení výsledků

 • Výsledky předkola Poháru OFS schváleny dle IS a dodaných náhradních zápisů
 • Program 1. kola – dle losovacího pavouka

2.2. Termínové změny

Pohár OFS

 

St. Hrozenkov – Březová

Ne 16.8 16:30

Jako součást 2. kola OSM-B. Dohoda oddílů

OSM-A

3. k

Topolná – Částkov

Ne 23.8 17:00

Oprava UZ2

OSM-B

3. k

Záhorovice – Pitín

So 22.8 15:00

 

ZT-A

1. k

Tučapy – Tupesy

Ne 25.10 14:00

Dohoda oddílů

4. k

Uh. Ostroh B – Jankovice

Pá 4.9 17:00

Dohoda oddílů

ZT-B

3. k

S. Loz – Vlčnov B

Ne 23.8 16:30

 

OPD-A

3. k

Buchlovice – Uh. Ostroh

Ne 23.8 14:00

 

2.3. Různé

 • Průběžné a stále nové informace k probíhající „revoluci“ v soutěžích – na stránkách OFS.
 • V případě nutnosti – dle nového SŘ – použít „Náhradní Zápis o utkání“ – ke stažení na stránkách www.ofsuh.cz. Nepoužívat staré tiskopisy!!!
 • Rozpis soutěží OFS UH pro nový ročník bude do vyřešení všech nejasností ze strany FAČR k dispozici jen v elektronické podobě.
 • STK bere na vědomí změnu názvu klubu a adresy – JISKRA Staré Město, z.s.
  Změna názvu podléhá schválení VV FAČR.
 • Hlášenky, žádosti o změnu termínů stále zasílat STK písemně – v el. podobě! (Sazebník poplatků se nemění)
 • Soupiska mužstva – přihlášení administrátora do systému is.fotbal.cz v položce „Rychlé odkazy“ – Družstva klubu – přehled družstev – soupiska PODZIM – potvrdit soupisku. Soupiska musí být uložena nejpozději ve středu před 1. mistrovským utkáním. Po uložení soupisky klub již nemůže soupisku měnit!
 • POZOR! BARUM RALLYE se letos jede v našem regionu v sobotu 29. 8. 2015. Sledujte prosím uzávěry silnic v uvedeném termínu.

3.     Zprávy KM

3.1. Termínové změny

OPŽ

4. k

Prakšice – Havřice

Ne 30.8 14:30

 

6. k

Prakšice – Újezdec

Ne 13.9 13:30

 

8. k

Prakšice – Bánov

Ne 27.9.13:00

 

3. k

O.N.Ves – Havřice

Žádost Havřic podléhá souhlasu pořádajícího oddílu

OSŽM-B

 

Orel Uh. Brod

Všechny domácí utkání začátek v 15:00

3. k

S. Loz – Vlčnov

Ne 23.8 13:30

 

5. k

Březová – Vlčnov

So 5.9 16:00

 

7. k

Březová – S. Loz

So 19.9 15:30

 

OSP-B

 

Orel Uh. Brod

Všechny domácí utkání začátek v 15:00

6. k

Březová – Bánov

Ne 15.9 11:00

 

4.     Zprávy DK

Zemek Petr

Vlčnov

ČK – vulgární chování vůči delegované osobě

Zákaz činnosti na 6 SÚ

150,-

5.     Zprávy HK

1.  Termín pro uhrazení pokut za JARO – soutěžní ročník 2014-2015 je 10.8.2015. Výše pokut    pro jednotlivé kluby najdete na stránkách ofsuh.cz.
2.  Postup poukázání dotace pro kluby PROGRAM  V – MŠMT na rok 2015 je rovněž na stránkách ofsuh.cz. Současně o postupu byly všechny FK informovány v dopise zaslaném elektronickou poštou dne 24.7.2015.